De Website wordt ingeladen, even geduld a.u.b.

contenttop

 

De Vierde Dimensie


vierde dimensieEen ander platform welke wij ook dagelijks ervaren is de vierde dimensie van bewustzijn. In tegenstelling tot de derde dimensie waar we onder andere zorgen, angsten, stress en andere limiterende ervaringen hebben, beleven we in de vierde dimensie de meer luchtige ervaringen zoals; geluk, bekwaamheid, sierlijkheid, innerlijke rust, blijdschap, enzovoorts. Je herkent dit vast wel wanneer je bijvoorbeeld met je beste vrienden op een feestje bent waar je je helemaal op je plek voelt en in het moment zit. En na een gegeven moment wanneer iemand je de tijd vraagt, sta je er versteld van hoe snel de tijd wel niet is voorbij gevlogen! Dit is een goed voorbeeld van een vier-dimensionale ervaring.

Zoals de derde dimensie bepaalde regels en structuren heeft, zo heeft de vierde dimensie ook haar eigen regels en structuren. Tijd wordt in de vierde dimensie ervaren in het moment, oftewel het 'nu-moment', het woord 'Paradox' speelt er een grote rol, en i.p.v. reactie is er ruimte voor keuze in de vierde dimensie.


Het nu-moment

We beginnen weer met de ervaring van tijd. Zoals we hadden uitgelegd observeren wij tijd in de derde dimensie als lineair (verleden - heden - toekomst), maar eigenlijk ervaren we de tijd als een constante cirkel (de tijds-lus). Onze aandacht in de derde dimensie is gericht naar ruis uit het verleden welke wij voor ons in de toekomst plaatsen, waardoor we keer op keer dezelfde ervaringen naar ons toe trekken.

Omdat we in de derde dimensie onze aandacht laten afdwalen naar het verleden of de toekomst, ervaren we onszelf weinig tot niet in het moment van nu. Juist (en alleen) in het nu-moment is er ruimte en stilte om keuzes te maken. Velen van ons zijn zich er niet van bewust dat onze aandacht constant wordt geleid door verleden gebeurtenissen en toekomstperspectieven, waardoor ze niet de stilte van het moment ervaren om heldere intenties en keuzes te maken.

Wanneer wij ons niet verdiepen in, en ons bewust maken van de werking van de derde dimensie, dan is het onmogelijk om je uit deze limiterende ervaring te bevrijden. Laten we aan de hand van een simpel voorbeeld een duidelijk beeld schetsen van de derde dimensie, om zo een beter onderscheid te kunnen maken tussen de derde en vierde dimensie:

Ik ben op een feest met mijn beste vrienden, ik vermaak me prima en voel me uitstekend. Maar..., opeens herinnert iemand mij aan een verleden gebeurtenis die mij doet schamen en waar ik mij schuldig om voel. De herinnering heeft zo'n sterke emotionele lading van schaamte en schuld waardoor het erg moeilijk wordt voor mij om nog aan iets anders te denken. Nu is mijn attentie niet meer op het leuke feest gericht, maar mijn attentie is gericht op een nare ervaring uit het verleden. Alhoewel de nare ervaring nu niet meer van toepassing is (ik ben op een feest met mijn beste vrienden), ervaar ik toch NU de gevoelens en gedachten uit deze verleden ervaring. Deze omschakeling van mijn attentiepunt was geen bewuste keuze van mij, maar een reactie uit mijn onderbewuste.

De vierde dimensie biedt daarentegen wel de ruimte om te kiezen. Het verleden en de toekomst hebben in de vierde dimensie geen emotionele lading die constant je aandacht beïnvloed. Het verleden wordt neutraal ervaren en gezien als een historische gebeurtenis en de toekomst als een potentiële gebeurtenis. In de vierde dimensie is het verleden een persoonlijke opslagplaats van ervaringen waaruit wij informatie kunnen halen welke gebruikt kan worden om toepasselijke keuzes te maken voor je welzijn in het heden. 4e dimensie nuWanneer ik mij bewust ben van de mogelijkheden van de vierde dimensie en iemand herinnert mij aan een verleden nare gebeurtenis, dan begrijp ik dat het verleden geen invloed meer op mij hoeft te hebben en dat de emotionele ervaring niet meer van toepassing is op het moment waar ik nu ben. Ik hoef niet weer de hele emotionele belevenis te voelen die ik toen heb ervaren.

Wij leven altijd in het moment van nu. Oftewel, je bestaat niet gister of morgen, je bestaan is alleen in het nu. Het verleden en de toekomst staan dan los van het heden. De vierde dimensie geeft ons de ruimte om keuzes te maken in tegenstelling tot de derde dimensie waar wij alleen kunnen reageren.


Keuze

In de vierde dimensie worden de reacties uit de derde dimensie vervangen door 'keuzes'. Onze keuzes in het heden worden niet meer beïnvloed door verleden pijn, schaamte, schuld, et cetera die in ons onderbewuste schuilt. In de vierde dimensie zijn wij niet gehecht aan onze oordelen, meningen en waarheden, we staan er los van. Dit geeft ons ruimte voor innerlijke stilte om zo onze dagelijkse keuzes te maken. We zijn bevrijd van de driedimensionale tijdslus, we stappen niet constant in dezelfde ervaringen. Het onthechten van het verleden en de toekomst biedt ruimte voor meer mogelijkheden in keuze, waardoor creativiteit en bewuste keuzesinnovativiteit kan stromen. De waarheden, meningen en oordelen van anderen kun je onderscheiden van je eigen waarheid. Gemaakte fouten kun je herstellen zonder de angst om bestraft te worden of je schuldig te voelen. Je ervaart bewust het Nu, en begrijpt dat je elk moment een ander perspectief kunt nemen van je realiteit. Hier komen we ook direct op het derde aspect van de vierde dimensie, het aspect: Paradox.


Paradox

Tijdens ons leven hebben wij verschillende soorten ervaringen met pijn, angst en wantrouwen opgeslagen in ons onderbewuste, waardoor overtuigingen over de wereld kunnen zijn ontstaan zoals: "Met deze mensen praten wie niet", "hij/zij zal altijd zo blijven", "dit is zoals het moet", "de wereld is hard", "je hoort je niet zo te gedragen", et cetera. Overtuigingen als deze kunnen je verblinden voor de vele kansen die het leven te bieden heeft. Het woord PARADOX biedt ons ruimte om rigide overtuigingen als deze te neutraliseren.

De betekenis van paradox is eigenlijk heel simpel: Wat eerst fout was hoeft nu niet meer fout te zijn, en wat een moment geleden goed was hoeft nu niet meer goed te zijn. Dankzij deze observatie kunnen wij een flexibiliteit ervaren welke niet te vinden is in het geconditioneerde driedimensionale bewustzijn.

Paradox geeft de ruimte om anders te kiezen. Stel je voor iemand die ik ken was erg vervelend tegen mij gisteren, en over een uur kom ik deze persoon weer tegen. In de derde dimensie zou ik me nu al druk gaan maken en met tegenzin deze persoon ontmoeten en neem ik een defensieve houding. In het geval van de vierde dimensie met het concept paradox zal ik een heel ander scenario beleven. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Hij was gister erg vervelend, misschien had hij een slechte dag en hoeft hij vandaag niet zo te zijn.". Nu maak ik me geen zorgen en stoor ik me niet aan de toekomstige gebeurtenis, ik zie wel hoe deze persoon op het moment is wanneer ik hem/haar confronteer. Dankzij deze manier van observeren wordt mijn ervaring totaal verschillend in tegenstelling met de driedimensionale ervaring.

Paradox biedt de ruimte om anderen en situaties te laten wie of wat ze zijn. Je laat het moment voor wat het is, zonder er heftig over te oordelen. Paradox geeft ruimte voor onvoorwaardelijkheid en compassie. Compassie is een woord van de vierde dimensie. Laten we duidelijk zijn dat wanneer je kunt tolereren/toelaten, dat je dan niet zwak of passief bent. Integendeel, het geeft juist de ruimte om keuzes te maken in plaats van te reageren.

De vierde dimensie is in tegenstelling tot de driedimensionale ervaring een hele luchtige onvoorwaardelijke ervaring, waar woorden als geluk, bekwaamheid, zekerheid, beheersing, sierlijkheid, meesterschap en soevereiniteit worden ervaren in diepe gevoelens en levende belevenissen. We noemen deze set van woorden ook de 'Zeven Levende Woorden' en zullen deze woorden in vol detail beschrijven in een ander hoofdstuk.

Wanneer wij de twee platformen van de derde en vierde dimensie kunnen onderscheiden in ons dagelijkse leven, dan openen we nieuwe deuren in onze dagelijkse realiteit om onszelf in te ervaren. Beperkende gedachten/overtuigingen en herhalende patronen hebben dan geen macht meer over ons. Het gebruik van de tools die wij in verdere hoofdstukken aandachtig gaan bespreken, helpen je om bewust te worden over de verschillende lagen in ons bewustzijn. Vergeet niet: We ervaren de derde en vierde dimensie dagelijks. Je hoeft jezelf niks nieuws aan te leren, en je kunt niets fout doen. Het enigste werk wat je hoeft te verrichten is je aandacht in een bepaalde richting op te sturen die velen van ons een lange tijd weinig tot geen attentie hebben gegeven. De richting waar we het over hebben is ons innerlijk. Met dit boek geven wij elke lezer aanwijzingen om deze schakeling van perceptie zo gemakkelijk mogelijk te laten vergaan en toe te passen in het dagelijkse leven.

 

bottomcontent