De Website wordt ingeladen, even geduld a.u.b.

contenttop

 

De Derde dimensie van het bewustzijn

 

think inside the boxHet begrip 'dimensie' in de context van dit boek gebruiken wij als een aanduiding van de verschillende niveaus in ons bewustzijn, oftewel; dimensies in ons bewustzijn. Wanneer wij een dieper inzicht over ons bewustzijn willen krijgen, dan is het handig wanneer je referentiepunten hebt om mee te werken. De derde dimensie en de vierde dimensie zijn twee van deze referentiepunten in ons bewustzijn. Deze beide dimensies dragen hun eigen 'regels' en structuren, die bepalend zijn voor hoe jij je leven ervaart. We ervaren onszelf dagelijks in deze twee dimensies, maar veelal zijn we hier ons niet van bewust. Wanneer we de derde en vierde dimensie kunnen observeren en onderscheiden, dan ben je al een hele stap vooruit in het (her)ontdekken van jezelf.


Als eerste wil ik de derde dimensie aandachtig bestuderen. Met de derde dimensie bedoel ik niet de ruimte waar we in zitten. De bomen, bergen, huizen, auto's, et cetera zijn niet de derde dimensie, deze zijn allen aspecten van vorm. Vorm is een onderdeel van dichtheid. De derde dimensie waar ik het over heb is een platform in ons bewustzijn. Dit platform ervaar je onder andere wanneer je je zorgen maakt, angstig bent, je schuldig voelt, wraak gevoelens ervaart, in competitie bent, je machteloos voelt, arrogant bent, et cetera, maar ook wanneer je bijvoorbeeld oordeelt; goed/fout, moet/moet niet, altijd/nooit, met die praten we wel/met die praten we niet, enzovoorts. Om de derde dimensie in ons bewustzijn beter te begrijpen moeten we haar in drie aspecten verdelen: De belevenis van tijd, dualiteit en ons rationele denken zijn de structuren die in samenwerking ons deze derde dimensie laat ervaren.

Tijd in de derde dimensie

Laten we beginnen met tijd. De ervaring van tijd wordt door velen gezien als een vaststaand feit, namelijk: verleden - heden - toekomst. Je wordt geboren, je groeit op en uiteindelijk ga je dood. Het lijkt een lineaire ervaring te zijn die vaststaat. Maar echter is deze ervaring niet lineair, het is een lus van tijd. In de derde dimensie plaatsen we verleden gebeurtenissen voor ons, in de hoop dat we deze verleden situaties nooit meer ervaren of juist weer gaan ervaren.

Ik begin met een voorbeeld: Stel je voor een tijd geleden kreeg ik fel commentaar op een daad die ik verrichtte. Ik was verantwoordelijk voor een opdracht met een bepaalde deadline die ik niet heb kunnen volbrengen. De dingen die mij gezegd werden voelden heel zwaar aan. Er werd mij verteld dat ik nutteloos was en niet meer hoefde terug te komen. De bittere stemming waar ik in verkeerde is nog dagen blijven hangen wat ik als zeer storend had beleefd. Uiteindelijk, omdat ik het gevoel niet meer wilde ervaren, heb ik er voor gekozen om het te negeren. Simpel gezegd, ik besloot om me weer goed te voelen, terwijl de belevenis nog steeds onbewust een bepaalde hechting/relatie had met mij. Ik voel me alleen aan de 'oppervlakte' weer goed, want ik heb de situatie niet volledig losgelaten. Ik ben er namelijk in gaan geloven dat ik fout en incompetent was.

Wanneer ik deze emotioneel beladen ervaring onderdruk en achter me plaats, dan belandt deze in het onderbewuste. We sluiten dan een overeenkomst af met ons onderbewuste. Op het moment dat ik weer wordt geconfronteerd met een situatie die vergelijkbaar is met de verleden gebeurtenis – ik word bijvoorbeeld weer gevraagd voor een opdracht met een deadline – dan zal mijn onderbewuste duidelijke waarschuwingssignalen maken. Het onderbewuste ziet nu een vergelijkbare ervaring uit het verleden en maakt de berekening/conclusie dat ik nu weer gekwetst en bekritiseerd kan worden en zal mij 'waarschuwen'. Deze waarschuwingssignalen worden door mij ervaren als angst, zorgen en/of stress wat er naar toe leidt dat ik de aangeboden kans zal vermijden. Ik heb er op dat moment niet bewust voor gekozen om de opdracht af te slaan, het was allemaal al door mijn onderbewuste bepaald. Er is op dat moment een reactie in mij ontstaan i.p.v. een keuze. Dit is het stukje heden die wij beleven in de derde dimensie, genaamd: het reactionaire nu-moment. Het heden in de derde dimensie wordt alleen als een reactie ervaren. Er is geen keuzevrijheid, omdat je mening/oordeel/keuze al is vastgesteld in de overeenkomst die je in het verleden hebt gemaakt met je onderbewuste. De derde dimensie van bewustzijn is dus in feite geconditioneerd.

Als we het voorbeeld gaan ontleden, dan kun je zien dat deze ervaring niet lineair is maar juist een herhalende cyclus. Ik plaatste een verleden pijnlijke situatie voor mij in de toekomst in de hoop dat ik deze gebeurtenis niet weer ga ervaren. Elke keer wanneer ik dan in een soortgelijke ervaring kom te staan is mijn keuze al vastgesteld door de overeenkomst die we hebben gemaakt met mijn onderbewuste. En zolang ik deze overeenkomst niet neutraliseer, dan zal ik de volgende dagen/weken/maanden/jaren elke keer maar weer in dezelfde soort reactionaire situaties stappen, met als enige verschil dat de personages en het 'decor' elke keer iets is veranderd.

3d loop 3d loop happy
3d lus met een nare ervaring 3d lus met een goede ervaring

Dit is de 'lus' van de derde dimensie. Wanneer je je zelf observeert op het moment dat je in deze lus zit, dan is er ook meteen de ruimte om er bewust uit te stappen. Hierdoor zul je niet meer onbewust reageren, maar creëer je juist de ruimte om bewust te kiezen. De skills & tools, die wij aanreiken in een verder hoofdstuk, helpen ons om deze ruimte te overzien en te benutten.

Dualiteit

Een ander aspect van de derde dimensie is dualiteit. Simpele contrasten als: hoog/laag, warm/koud, blauw/rood, helpen ons om de wereld te ervaren in veel verscheidene vormen. Maar in de derde dimensie hebben wij woorden als: goed/fout, kan/kan niet, altijd/nooit, et cetera toegevoegd aan het contrast, waardoor er dualiteit is ontstaan. Deze drie-dimensionale dualiteit heeft een hele rigide structuur welke zorgt voor beperkingen in ons dagelijkse keuzes.

In het voorgaande voorbeeld had ik een sterke overtuiging dat ik fout was en ook in de toekomst fouten zal blijven maken. Dit was een oordeel met een sterke emotionele en mentale lading, wat we ook wel gedachte-vorm noemen. Deze gedachte-vormen hebben net als de stoel waar je misschien op zit ook vorm. Alleen bevinden gedachtevormen zich niet in onze fysieke realiteit, maar in onze emotionele en mentale lichamen. Gedachtevormen zijn oordelen, meningen, overtuigingen, 'waarheden', identiteiten, enzovoorts, die ons leven dagelijks vormgeven. "Met deze soort mensen praten we niet.", "Zo is hoe het moet.", "Je hoort je niet zo te gedragen.", "In dat land zijn de mensen goed/fout.", “Ik ben nu eenmaal zo.”, zijn enkele voorbeelden van 3d dualistische gedachte-vormen. Maar ook gedachte-vormen als: "Ik ben niet goed genoeg.", "ik zal dat nooit kunnen.", "de wereld is hard.", "het zal altijd zo blijven." "ik ben beter.", et cetera. Zie je de rigide contrasten die deze opmerkingen in zich dragen?

We hebben deze overtuigingen/waarheden vaak aangeleerd tijdens het opgroeien. Je school, je ouders, de media, de maatschappij zijn allemaal invloeden die ons deze 'waarheden' voorschotelen. Stel er werd mij bijvoorbeeld gezegd wanneer ik later een advocaat wordt, dat ik dan een goede toekomst zal krijgen. Alhoewel deze beroepskeuze voor mij niet goed voelt, heb ik haar toch aangenomen als waarheid en voor me geplaatst. Mijn toekomstige keuzes (in dit geval de keuze van beroep) zullen door deze aangenomen waarheid dan worden beïnvloedt (de drie-dimensionale tijds-lus).

Bij elkaar opgeteld vormen aangenomen en gevormde meningen, oordelen en waarheden in ons een identiteit. Deze gevormde identiteit heeft voor velen van ons zo'n sterke waarde, dat we er ook van overtuigd zijn dat we deze identiteit zijn in ons dagelijkse leven. Maar het is eigenlijk je drie-dimensionale personage die je dan beleeft. Anders gezegd, wanneer wij ons sterk identificeren in het heden met onze verleden ervaringen en onze toekomstvisies, dan observeren wij onszelf via de derde dimensie. Deze dimensie bevat heel veel rigide overtuigingen over jezelf en de wereld waarin je leeft. Wanneer je dit platform van de derde dimensie niet bewust herkent in jezelf, dan wordt je leven bepaald door de grenzen van jouw overtuigingen en de waarheden van anderen die je hebt aangenomen. Vanuit dit punt van ervaring (de derde dimensie) is het onmogelijk om jezelf te bevrijden uit deze aangeleerde waarheden, want alles is al bepaald/geconditioneerd. De 'keuzes' die je dagelijks maakt zijn allen onbewust gebaseerd op je 'goede' en 'slechte' ervaringen. In de derde dimensie zijn we namelijk gehecht aan het verleden en de toekomst, waardoor we constant in een vicieuze cirkel belandden. Keer op keer maken we dezelfde 'fouten', stoten we ons aan dezelfde steen.


Het Rationele denken

rationeel denkenOnze attentie in de derde dimensie werkt nauw samen met ons analytisch/rationeel denken. Het is ons rationele denken die domineert in de derde dimensie. Op het moment dat wij onze aandacht ergens op richten in de derde dimensie, dan is het het rationele denken die de analyse maakt. Ons rationele denken is constant bezig met het analyseren van emotioneel beladen informatie uit het verleden en de potentiële toekomst. Onze aandacht is hierdoor constant in beweging en per direct ook afwezig uit het 'hier en nu'. Ons rationele denken is perfect voor het maken van bepaalde berekeningen, metingen en analyseren, maar in de derde dimensie van het bewustzijn hebben wij ons denken taken toebedeeld waarvoor het eigenlijk niet goed geschikt is. Wanneer we ons bijvoorbeeld niet goed voelen, dan gaan we daar vaak een oplossing voor 'bedenken'. We zoeken iets buiten ons om dit gevoel te veranderen. We hopen een reden te vinden om ons een goed gevoel te geven. Een voorbeeld:


Stel je voor dat ik vroeger als kind een goed cijfer haalde op mijn rapport, en velen in mijn omgeving prezen dit heel erg toe. Complimenten en zelfs een verhoging van zakgeld is wat ik er voor ontving. Ik werd er helemaal gelukkig van en voelde me goed. Nu nam ik aan, dat wanneer ik weer een goed cijfer haal, dat iedereen dan weer zo trots op me zou worden. En elke keer wanneer ik weer een toets of rapport kreeg wilde ik goede cijfers behalen, want dat bracht een lekker gevoel. Op dat moment heb ik een verleden situatie voor mij geplaatst in de hoop om deze weer te mogen meemaken. Oftewel, ik heb een reden gecreëerd waar ik mij goed om kan voelen.


Dit is een simpel voorbeeld over hoe onze rationele geest in samenwerking met de tijds-lus en dualiteit in de derde dimensie functioneert. In het verleden had ik bij het behalen van goede cijfers een goed gevoel ervaren. Dit gevoel wilde ik graag in de toekomst weer ervaren (tijds-lus). En wanneer ik goede cijfers haal, dan ontvang ik weer complimenten, en wanneer ik faalde in het behalen van goede cijfers is dat in mijn ervaring fout (goed/fout dualiteit). In de derde dimensie is er altijd een reden nodig om ergens iets voor te voelen. Heb je iets 'goed' gedaan, dan pas mag je je oké voelen. Heb je iets 'fout' gedaan, dan 'kiest' ons rationeel denken ervoor om je slecht te voelen. Ons rationele denken geeft constant een reden of we iets wel of niet mogen voelen. Als we dit heel grof bekijken, dan hebben we twee basisgevoelens: we voelen ons; oké of niet-oké. Is er dus iets in ons verleden gebeurt en/of een potentiële toekomst met een sterke mentale en emotionele lading, dan zal onze rationele geest hier een conclusie uit trekken of wij ons goed of slecht behoren te voelen.

Stel toen mij werd verteld als kind dat ik advocaat moest worden, en ik heb deze 'waarheid' niet verwezenlijkt (ik ben bijvoorbeeld op dit moment hovenier), dan is de kans groot dat er een gevoel in mijn onderbewuste sluimert die aangeeft dat ik niet-oké ben. Al doe ik het werk als hovenier heel graag, toch dwaalt er de gedachte in mijn onderbewuste dat ik iets 'fout' doe. Aan de oppervlakte brengt dit in mij een gevoel van bijvoorbeeld minderwaardigheid wat ik als erg storend ervaar. Mijn rationele denken zal nu in volle toeren draaien om dit gevoel te sussen, door naar een 'oplossing' te zoeken. Dit gepieker neemt een gevoel van stress, zorgen en/of paniek mee, waardoor ik in een vecht/vlucht situatie kan belanden. Daardoor krijg ik de neiging om afleiding te zoeken door vele uren televisie te kijken, reageer ik mijn afkeer op anderen af, ervaar ik depressiviteit en andere stoornissen, zoek ik mijn toevlucht in kalmerende middelen, enzovoort.

Kortom, in de derde dimensie van ons bewustzijn ervaren wij vele rigide gedachtepatronen en geloofsopvattingen, die onze keuzes en mogelijkheden enorm kunnen beperken. De drie aspecten; De tijds-lus (verleden - heden - toekomst), Dualiteit en het Rationele denken, vormen de basis van de derde dimensie van het bewustzijn. Het kunnen (h)erkennen van deze dimensie is essentieel wanneer je jezelf wilt bevrijden van limieten en je ware potentieel als mens wilt ervaren. Zoals ik al eerder vermeld had: De derde dimensie is het platform waar zorgen, angst, stress, depressie, minderwaardigheid, agressie, verwarring, beperking, et cetera ervaart. De derde dimensie is rigide en geconditioneerd, er is geen ruimte voor het maken van keuzes. De keuzes zijn allen vervangen door reacties, wat ervoor zorgt dat je je spontaniteit en flexibiliteit in het leven verliest. Je kunt dat ook zien bij vele mensen in het verouderingsproces. Hoe ouder hoe minder spontaan en flexibel in het fysieke, emotionele en mentale ze worden. Kinderen zijn nog niet zo rigide in de derde dimensie, daarom zijn zij ook erg creatief en flexibel. Hoe meer wij ons laten verdwalen in de realiteit van de derde dimensie hoe meer het 'kind in ons' sterft.

 

bottomcontent