De Website wordt ingeladen, even geduld a.u.b.

contenttop

 

De Circulaire ademhaling

ademhalingWij mensen kunnen niet zonder een aantal dagen voedsel en maar een paar dagen zonder drinken, maar de ademhaling is zo belangrijk voor ons leven, dat we er maar een paar minuten zonder kunnen. In dit gedeelte van de Skills en Tools gaan we ons ook richtten op de essentie van het ademhalen en een paar aspecten bespreken die de meesten onder ons niet bewust weten over de ademhaling.

Het is niet ons denken die ons ademhalen stuurt, het is de ademhaling die ons denken stuurt.

Jim Self, Mastering Alchemy

Wanneer wij een nare of een traumatische ervaring doormaken, dan slaan we deze onder andere op in onze ademhaling. Let maar eens op wanneer je schrikt, je houdt dan je adem in. Je neemt als het ware een diepe ademhaling naar de top van je longen op het moment van de schrik, en houdt de adem een bepaald moment vast. In de top van onze ademhaling slaan wij vervelende ervaringen, welke wij niet loslaten, op.

Deze manier van ervaringen opslaan in de ademhaling heeft een impact op onze dagelijkse realiteit, namelijk; dat wij minder diep en minder volledig gaan ademhalen. Mensen die kort en/of snel ademhalen hebben in de meeste gevallen vele opgeslagen ervaringen in de top van de ademhaling welke ze liever niet bewust willen ervaren (ontvluchten). Een korte/snelle en oppervlakkige ademhaling, zorgt dan ook voor limiterende en oppervlakkige ervaringen in je leven, in tegenstelling tot een rustige diepe ademhaling welke zorgt voor een vrijere en diepere ervaring in het nu.

Op het moment dat we ons in de derde dimensie van bewustzijn bevinden, dan is onze ademhaling heel onrustig en onregelmatig. Wanneer we onbewust met onze attentie naar een verleden gebeurtenis afdwalen of naar de toekomst gaan, dan houden we de adem in. Let maar eens op wanneer iemand nerveus is of zich zorgen maakt, deze persoon houdt dan zijn adem veel in of heeft een korte ademhaling. Wanneer we een constante harmonieuze ademhaling hebben dan ervaren we onszelf heel bewust in het nu. Je attentie wordt dan niet afgeleid door het verleden en de toekomst en krijgt hierdoor de ruimte om kalm en gefocust te zijn.

Een vervelende ervaring beleven we natuurlijk liever niet. Maar op het moment dat we in een vervelende situatie zijn beland en deze willen vermijden, dan gaan we automatisch onze ademhaling stoppen om zo uit het hier en nu te 'ontsnappen'. We slaan de stressvolle gevoelens en gedachten dan op in de top van de ademhaling en de volgende ademhaling zal minder volledig worden. Wanneer een ervaring is opgeslagen in de top van de ademhaling, dan vermijden we de ervaring door niet meer zo diep te ademen. Bij de volgende ademhaling, wanneer we nog steeds stress ervaren, zullen we dit gevoel nog verder wegdrukken in de top van de ademhaling, waardoor de ademhaling nog korter wordt, totdat we de nare belevenis zo hebben onderdrukt dat we er bewust mee om kunnen gaan. In het geval dat dit ons niet lukt om de ervaring te onderdrukken, dan kan het uiteindelijk leiden naar bijv. een extremer geval; hyperventileren of zelfs flauwvallen (in het laatste geval bent je dan bewusteloos). Dit herken je vast wel in sommige films waar bijv. zo'n overdramatische dame zulk slecht nieuws te horen krijgt, dat ze er gewoon van flauwvalt!

Wanneer we ademhalen laden we ons ook letterlijk op. We nemen niet alleen zuurstof op, maar je kunt ook merken dat we 'prana' laten vloeien. Prana betekent in het Sanskrit: leven. De ademhaling bepaalt de flow van onze levensenergie. Je kunt dit voelen wanneer je bewust op je ademhaling let. Haal maar eens een paar keer goed adem. Adem in tot in je onderbuik en wanneer je weer uitademt, dan laat je de adem helemaal los. Let nu eens op je lichaam en geest wanneer je inademt, wat voel je? En wat voel je wanneer je de adem weer loslaat?

Bij een vloeiende ademhaling is het lichaam helemaal ontspannen. Ons aura (elektromagnetisch veld) zal dan ook 'ruimer' worden, de 'spanning' is eraf. Zoals we al eerder vertelden zijn onze gedachten elektrisch en onze emoties magnetisch. De dagelijkse ruis waar wij vaak mee rondlopen in het centrum van ons hoofd laat ons veel energie verliezen omdat deze ruis veel 'spanning' bevat. We laten onze gedachten en emoties namelijk sturen door de ruis die we met ons meedragen. We kunnen complete gesprekken en discussies in ons hoofd voeren over de oordelen, meningen en waarheden van anderen, waardoor we veel energie onnodig gebruiken. Wij creëren constant elektromagnetische velden met onze gedachten en emoties, wat natuurlijk de nodige levensenergie (prana) kost.


Hoge en lage trillingen

Wij mensen ervaren twee basis gevoelens: Angst en liefde. Wij voelen ons O.K. of we voelen ons niet-O.K.. Deze twee basis gevoelens vertakken zich in allerlei verschillende emoties die wij dagelijks ervaren. Geluk, boosheid, zekerheid, ontevredenheid, compassie, arrogantie, etc. Wat al heel lang bekend is in spirituele kennis en in de esoterie, en tegenwoordig met wetenschappelijke experimenten is aangetoond, is dat op het moment wij ons in een vorm van angst bevinden, er een langzamere (levens)energiegolf door ons vloeit. We ervaren dus een lagere trilling met een hoge densiteit. Hierdoor beperken we de werking van ons lichaam. Ons dna zal o.a. verkrampen, waardoor bijv. de aanmaak van eiwitten en andere belangrijke bouwstenen in ons lichaam worden beperkt. Wanneer wij een liefdevolle ervaring hebben, dan ontstaat er een hogere trilling en een veel lagere densiteit in onze levensenergiegolf. Hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd in ons dna, zodat de aanmaak van bouwstenen wordt verveelvoudigd en wij in een staat van groei zijn. De trilling van onze prana stuurt niet alleen ons fysieke lichaam aan, maar ook het mentale en emotionele lichaam. Dus ervaren we een hogere trilling dan ervaren we in al deze lichaam meer mogelijkheden en groei, en andersom wanneer we in een vorm van angst zitten, ervaren we in onze lichamen beperkingen en andere limiterende ervaringen. Inspiratie, creativiteit, spontaniteit zijn hoge vibraties. Depressie, stress, apathie zijn lage vibraties.

Mensen die bijvoorbeeld veel haat in zich dragen, putten zich helemaal uit. Al hun attentie is naar buitengericht op anderen i.p.v. naar hunzelf. Ze zijn constant in het centrum van hun hoofd bezig met het verdedigen van hun eigen waarheden en in competitie met de waarheden van anderen. Dit zorgt voor een langzamere golf van de levensenergie en densiteit in emoties, gedachten en het fysieke lichaam. Het geduw en getrek van gedachten en emoties is dan als een steen in een rivier die de waterstroom beperkt. Het water van de rivier stroomt niet meer door de rivier maar moet andere wegen zoeken langs de grote steen waardoor er verlies van water ontstaat. Onze levensenergieflow (water) wordt dus door een vorm van angst (de steen) in het mentale en emotionele lichaam geblokkeerd en veroorzaakt stress.

Net zoals de persoon die veel haat in zich draagt, zo dragen wij ook andere vormen van uitputtende gedachtevormen in ons centrum van het hoofd (de waarheden, meningen en oordelen van anderen) waar we mee duwen en trekken. Het opschonen van onze innerlijke 'energiebanen' is daarom van essentieel belang wanneer je in welzijn en groei wilt leven. Een vloeiende en circulaire ademhaling helpt ons bij het behouden van een goede flow in onze levensenergie.


De natuurlijke ademhaling

Laten we de circulaire ademhaling nu eens onder loep nemen met een oefening.

Ten eerste neem een aantel diepe ademhalingen (een stuk of 3 a 4). Ga in het centrum van je hoofd. Wanneer je in het centrum van je hoofd zit, blijf dan met je attentie op je ademhaling. Als je dit even doet zul je al snel merken dat je je meer ontspannen voelt.

Laten we nu de ademhalingstechniek beoefenen. Tijdens het inademen neem dan adem vanuit de onderbuik en laat de longen van onder naar boven helemaal vullen met lucht. Op het moment dat je longen vol genoeg zijn, laat dan de adem los. Het loslaten moet ontspannen zijn, oftewel je laat de adem gaan, je hoeft je er niet voor in te spannen. Onze natuurlijke ademhaling is te vergelijken met de beweging van het aanspannen en afschieten van een pijl en boog. Wanneer wij inademen dan vullen we onze longen als het inspannen van de boog. Bij het uitademen, dan laten we de spanning los. Het is dan alsof onze adem wordt geschoten als een pijl. Het uitademen kost dus geen inspanning. Oefen deze techniek voor nu even zodat je er aan kunt wennen. Hoe vaker wij ons bewust maken van onze natuurlijke ademhaling, des te meer wij het weer integreren als een deel van onszelf. Je zult merken dat de ademhaling een tweede natuur wordt.

Nu is het belangrijk om de ademhaling als een vloeiende beweging te voltooien. De natuurlijke ademhaling is als een golf in de zee. Ze komt rustig op naar de top en vloeit over in de ontspannen uitademing. Er zit geen pauze in de ademhaling, het is een constante cirkel. De ademhaling bepaalt niet alleen onze zuurstof toevoer, maar ook de flow van prana in ons lichaam. Wanneer er een natuurlijke flow in de ademhaling zit, dan zal het lichaam zich ontspannen. Ook ons mentale en emotionele lichaam ontspannen zich, waardoor er ruimte is voor de prana om rijkelijk door ons heen te vloeien. Rigide gedachtepatronen krijgen nu ook de ruimte om zich op te lossen wanneer wij ons ontspannen. We halen als het ware de 'stenen' uit onze 'energetische rivier'.

natuurlijke ademhalingOm ons meer bewust te maken van onze natuurlijke circulaire ademhaling is het goed om de flow van energie te visualiseren.

  • Wanneer we inademen, visualiseer dat de energie achterlangs vanuit je hartchakra omhoog vloeit achter langs je keelchakra, derde-oogchakra en uiteindelijk over je kruinchakra stijgt.

  • Vanuit hier daalt de energie naar beneden maar dan gaat het voor langs je derde-oogchakra, keelchakra en weer in het hartchakra.

  • Nu ademen we uit en daalt de levensenergie weer achterlangs de plexuschakra, onderbuikchakra en uiteindelijk om de stuitchakra.

  • Via de stuitchakra stijgt de energie weer omhoog voorlangs de onderbuikchakra en de plexuschakra en treedt de energie weer het hartchakra in.

    Zie het plaatje rechtsboven voor een duidelijk visueel beeld.

Vergeet niet dat de energieflow constant is. Er zijn geen pauzes in de ademhaling en de energieflow. Integreer deze circulaire ademhaling tijdens het gebruik van de andere tools voor een optimale werking.

Samengevat: Wij slaan nare en traumatische ervaring op in de top van onze ademhaling, wat er voor zorgt dat onze ademhaling in het dagelijks leven wordt beperkt. Deze beperking verstoort de flow van prana in ons hele wezen. Hierdoor worden onze onze ervaringen en keuzes in het leven gelimiteerd. Wanneer we dus bewust circulair ademhalen dan zorgen we ervoor dat rigide gedachten en emoties kunnen worden opgelost en de energieflow in onze lichamen weer optimaal worden benut.


 

bottomcontent