De mens is een Alien?

Als kind zijnde was ik altijd geïnteresseerd in het onbekende. Programma’s over bijvoorbeeld buitenaards leven en andere planeten is wat mij toen erg fascineerde. Ik wilde graag weten hoe het leven in andere delen van het universum werd ervaren. Hoe zullen deze buitenaardsen eruit zien? Hoe beleven zij hun leven? Wat is hun denkwijze? Wat zijn hun antwoorden op de levensvragen? Et cetera. Maar op latere leeftijd besefte ik dat de meest dichtstbijzijnde ‘alien’ niet zo ver te zoeken was. Namelijk deze ‘alien’ is hier op aarde te vinden! En voor mij was dat niemand anders dan de mensheid zelf! “Huh? De mensheid?” denk je misschien. Ja, de mensheid werd door mij veelal ervaren als ‘buitenaards’/onbekend. Ik zal uitleggen waarom.

De meesten van ons toen ze hier op aarde werden geboren hebben niet echt de ‘handleiding’ gelezen over hoe wij nou precies in elkaar zitten en wie/wat wij zijn als mens. We leren in de vele gevallen tijdens ons bestaan op aarde om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de regels van de maatschappij. Echter hebben velen onder ons niet de attentie gericht op de diepere lagen van onze ware oorsprong en welke potentie er nog meer in ons als mensheid schuilt.

Wij mensen lopen rond met een enorme grote blinde vlek. Er zijn talloze vragen die wij niet duidelijk kunnen beantwoorden, namelijk: Wie zijn wij? Wat zijn wij? En… Waarom zijn wij? Zijn de grote vragen waar tot nu toe weinig mensen een antwoord op kan geven. Er wordt ook helemaal weinig tot geen aandacht aan deze vragen besteedt in bijvoorbeeld de dagelijkse media. Op het journaal en in de kranten zijn de topics meestal gericht op externe zaken zoals: economie en politiek, ongelukken, conflicten en oorlog, sport et cetera. Het zijn meestal onderwerpen met weinig echte nieuwswaarde. Deze ‘nieuws’ topics schotelen je eerder een waarheid voor over bepaalde standen van zaken in de wereld, waar wij als kijkers weinig tot geen input aan kunnen geven om er maar iets aan te veranderen. Wij zijn slechts de toeschouwers van een groots ‘toneelstuk’. Ofwel, het laat een indruk achter dat wij als burgers ook geen input aan de aardse realiteit kunnen geven, dat we maar klein en haast onbelangrijk op deze aardbol zijn – een pion op een schaakbord, tenzij je jezelf een machtspositie hebt weten te winnen.

Er is een algemene aanname bij het grootste deel van het volk dat de ‘koppen’ die we op de televisie en in de krant zien wel beter weten dan wij. Zij die een machtspositie bezitten hebben er namelijk voor gestudeerd. Mijn stem als ‘gewone’ burger heeft geen invloed op de aardse realiteit… Ja, misschien alleen eens in de paar jaar tijdens het stemmen op een bepaalde politieke partij.

Op onze scholen leren we voornamelijk hoe we ons moeten aanpassen en functioneren in de buitenwereld. Ons innerlijk is dan maar een bijzaak en wordt weinig tot geen aandacht aan gegeven, tenzij we ons niet passend gedragen aan de normen en waarden van de maatschappij. Er worden dan al snel maatregelen genomen om je zo snel mogelijk weer op het juiste ‘spoor’ te zetten. Psychologen en/of psychiaters worden ingezet die je een behandeling geven om je te ‘genezen’ en indien de behandeling niet werkt krijg je een stempel met een aandoening en moet je in vele gevallen aan de medicatie.

Een norm van onze maatschappij is wanneer we uiteindelijk klaar zijn met onze studie, dan richten we ons op het hebben van een gezin en een goede baan en inkomen, zodat we een gelukkig leven kunnen leiden en uiteindelijk vredig kunnen sterven. “Huisje, boompje, beestje… Daar zijn we al druk genoeg mee. Waarom zouden we ons dan ook nog bekommeren over de werking van ons innerlijk?” Is kort door de bocht een algemene gedachtegang/vraag van vele mensen.

Wanneer je al zover bent gekomen met het lezen van dit boek, dan behoor je niet tot deze groep mensen die deze gedachtegang deelt. We nemen aan dat je wel bent geïnteresseerd in het onbekende, de ‘alien’ in ons, en je afvraagt wie of wat je bent en tot welke potentie je beschikt als mens.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we even een grote stap nemen en de aardse realiteit vanuit een groter perspectief bekijken, ofwel op het macro niveau. Oorlogen, milieuvervuiling, schending van mensenrechten, derde wereld landen waar honger heerst en westerse landen waar overconsumptie is, et cetera.

Een persoon die zich een beetje bewust is van de globale aardse zaken ziet al snel in dat er het een en ander niet klopt in de verdeling van balans op onze aarde. Talloze instituten die er eigenlijk moeten zijn voor de mens en natuur bekommeren zich echter meer om de controle en macht van een handvol multinationals. Bijvoorbeeld de farmaceutize industrie die zich meer richt op het maken van winst dan het genezen van ziektes en andere aandoeningen, banken die investeren in de wapenindustrie, politieke partijen met een eigen agenda, de olie en energie industrieën met hun olierampen op zee en nucleaire rampen aan land, enzovoorts, enzovoorts.

We kunnen hier verder heel diep op in gaan, maar dat is niet de intentie van dit boek. Er zijn al talloze boeken geschreven over corrupte instanties en overheden wereldwijd waar je je in kunt verdiepen voor meer informatie. Waar het ons wel om gaat is hoe deze verstoringen/corruptie is ontstaan in de mensheid, en willen we laten zien dat elk individu hier wel een belangrijke rol in speelt in tegenstelling tot wat de massa-media velen onder ons doet vermoeden.

Elke creatie is namelijk begonnen met een idee; een intentie. Wanneer je bijvoorbeeld een onderneming wilt starten, dan begint dat bij een idee/intentie. Maar pas op het moment wanneer je je attentie op deze intentie blijft behouden, dan zal dit idee zich manifesteren naar een solide realiteit.

Simpel gezegd, elke creatie is ontstaan uit ons bewustzijn. Elke creatie is ontstaan uit het niet- stoffelijke en wanneer wij onze aandacht behouden op onze ideeën, dan zullen deze ideeën zich uiteindelijk manifesteren in het stoffelijke.

Als we kijken naar de bovengenoemde corruptie in de instituten op aarde, dan kun je stellen dat er een verstoring is in het bewustzijn van de mensheid. De verstoorde intenties van deze instituten hebben woorden als macht, gierigheid, hebberigheid, competitie, controle, angst, arrogantie, verslaving, et cetera verstrengeld in hun intenties in tegenstelling tot woorden als compassie, liefde, samenwerking, onafhankelijkheid, soevereiniteit.

Alhoewel nu onze focus hebben gericht op de corruptheid en destructieve kant van onze globale instituten, is deze verstoring ook te vinden bij ons individuen. Of een instituut nu controle en macht wil hebben over een land of staat, zo is dit hetzelfde wanneer wij als individu macht en controle willen over een ander. Het gevoel van competitie en arrogantie tijdens een voetbal wedstrijd, wat kan leiden tot agressie en geweld, zijn in principe dezelfde gevoelens van competitie en arrogantie bij het starten van oorlogen en andere globale conflicten. ‘Zo boven zo beneden’. Wanneer wij niet bewust met onze intenties omgaan, dan zullen wij realiteiten manifesteren die uiteindelijk erg destructief zullen zijn voor ons als mensheid maar ook per individu.

Velen onder ons zijn zich niet bewust van deze scheppingskracht die in ons schuilt. Voor velen is dit terrein dan ook ‘buitenaards’ te noemen. We zijn niet opgeleid om onze vergeten aspecten als mens te onderzoeken… We blijven een ‘alien’ voor onszelf. Zelfs voor de velen die lezen over onze ‘verborgen’ krachten als mens, blijft het een onbekend terrein. We lezen erover en praten erover, maar we ervaren het vaak niet optimaal. De wet van aantrekking, de verscheidene dimensies in ons bewustzijn, de ‘shift’ van bewustzijn, etc. Allemaal onderwerpen die te vinden zijn op het internet… Er wordt veel over verteld en geschreven… maar of het echt wordt beleefd, dat is nog maar de vraag.

Wij willen ons daarom richten op de scheppingskracht die in ons schuilt als individu en welke verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt. Wij zijn er van overtuigd dat elk persoon in zich de kracht bezit om zichzelf te genezen en te ontplooien tot een ware bewuste schepper om zo welvaart, kracht, compassie, geluk, onafhankelijkheid en sierlijkheid te ervaren in het leven. Laten we dan vanaf nu de focus op jouw als lezer houden en ons niet verder verdiepen in de externe wereld. We gaan graag met jouw een reis naar binnen maken. Een ontdekkingsreis naar je ware zelf – je innerlijk landschap.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *