DNA en onze Taal

Volgens Russisch onderzoek (zie het artikel: DNA kan worden her-geprogrammeerd  d.m.v. Taal en Frequenties) blijkt dat ons DNA dezelfde structurering en ordening toepast bij o.a. de opbouw van ons lichaam zoals wij ook grammatica gebruiken in de opbouw van onze spreektaal. Het onderzoek toont aan dat wij met behulp van woorden en zinnen ons DNA letterlijk kunnen vormen en aanpassen.

Wanneer je  stilstaat bij deze informatie kom je tot inzicht dat dit een hele grote (her)ontdekking is voor ons als mens; namelijk, elk woord die wij uitspreken, denken, schrijven, horen, et cetera heeft per direct invloed op het functioneren van ons DNA. De 10% van ons DNA waar voornamelijk de Westerse wetenschap zich in verdiept is onder andere verantwoordelijk voor de gehele opbouw van ons lichaam. De andere zogenaamde 90% ‘junk’ DNA bevat volgens deze Russische wetenschappers functies als helderziendheid, telepathie, telekinese, en andere zogenaamde paranormale activiteiten van de mens.

Laten we zeggen dat DNA de drager/processor is van onze dagelijkse realiteit. Met dit gegeven en het idee dat wij d.m.v. onze taal, gedachten, schrift, et cetera een directe communicatie en invloed hebben op ons DNA, dan kun je stellen dat het belangrijk is om vanaf nu bewust op te letten welke woorden je uitspreekt, welke gedachtes je denkt, welke informatie je opschrijft en waar je je gehoor op afstelt… ze vormen namelijk letterlijk je leven!

Veelal hebben wij onze persoonlijkheid en kijk op het leven gevormd uit ‘waarheden’ die we tijdens onze scholing, opvoeding, vriendschappen en tijdens het bekijken van de televisie en internet hebben aangenomen.  Over onze persoonlijkheid zijn we echter niet altijd even objectief, we zijn er meestal van overtuigt dat de gene wie wij zijn een vaststaand feit is. Een groot deel van de ‘waarheden’ waar we mee worden geconfronteerd in de buitenwereld passen wij onbewust toe in ons leven. “Ik ben nu eenmaal zo”, “Dat zou ik nooit doen!”, “Met zulke mensen zou ik me nooit vertonen”, “daar ben ik te oud voor…”.  Uitspraken als deze hebben een enorme impact op ons dagelijks leven, ze beperken ons… ze strepen namelijk heel veel mogelijke alternatieve keuzes weg uit ons leven. Onze (gevormde) persoonlijkheid beïnvloed ons taalgebruik en onze manier van denken en observeren, welke weer per direct invloed uitoefent op ons DNA.

Een persoon die een bewuste levensstijl wil leiden zal zich dan ook gewaar moeten maken over de woorden die worden uitgesproken, gedacht, geschreven, enzovoorts. In mijn kindertijd werd er vaak gezegd: “Wat je zegt ben je zelf!”. Dit is eigenlijk een wijsheid die een grote waarheid in zich draagt, het is namelijk letterlijk waar!

Let eens op de woorden die je veel terug ziet komen in je eigen taalgebruik en gedachtes. Woorden als: ‘maar’, ‘moet’, ‘moeilijk’, ‘te’, ‘niet’, ‘onmogelijk’, et cetera zijn onder andere woorden die in zichzelf grote beperkingen dragen. Als je je eigen manier van spreken en denken eens besluipt/bespioneerd, probeer jezelf dan eens te betrappen of je misschien ook limiterende woordcombo’s toepast. En op het moment dat je jezelf hierop betrapt, probeer dan eens deze woorden te transformeren naar woorden als: ‘mogelijk’, ‘kan’, ‘wel’, ‘mag’, et cetera. Ook woorden als: Zeker, Kunnen, Geluk, Kracht, Sierlijk, Vrij/Soeverein, Bekwaam zijn woorden waar je mee kunt experimenteren om je realiteit te transformeren. Deze woorden noemen we ook wel de Zeven Levende Woorden (onderdeel van de Skills & Tools).

 

 

Extra informatie:

Natuurlijk is er nog veel en veel meer informatie die wij uit dit onderzoek kunnen halen. Numerologie, Heilige geometrie, Mandala’s, Runes, et cetera zijn ook een vorm van grammatica. Wanneer wij ons bezig houden met een van deze symbolische concepten, dan tref je in de symboliek van deze concepten codes/grammatica die ons DNA beïnvloeden. Misschien dat wij bepaalde symboliek niet per direct in ons dagelijkse bewustzijn begrijpen en/of herkennen maar ons onderbewuste begrijpt de codes/grammatica achter de symboliek wel (je dna neemt de codes over).

Je ziet ook dat in vele oude culturen, organisaties, religies, et cetera vele symboliek werd gebruikt zoals getallen, geometrische vormen, gebeden, enzovoorts die allen zo hun werking hadden op de realiteit van de personen die ermee in aanraking kwamen, of dit nu bewust is of onbewust. Dit geldt hedendaags nog steeds, alleen is de gemiddelde mens zich hier niet meer van bewust. Je ziet ook dat grote corporaties zoals bijv. landen (in bijv. hun vlaggen), bedrijven (in bijv. hun logo’s) ook veel symboliek gebruiken om kracht en macht te verzamelen en helaas is dit niet altijd ten goede voor de medemens.

 

(Johan Oldenkamp, de eigenaar van de website http://pateo.nl heeft hier bijvoorbeeld ook erg veel diepgaande informatie over, ik beveel het bezoeken van deze website dan ook aan, indien je onder andere meer wilt weten over getallen en symboliek)

Probeer de code/grammatica eens achter getallen en symboliek te zien en je zult verbaasd staan hoeveel de oude culturen op aarde wisten en hoeveel deze symboliek nog steeds hedendaags (veelal in geheim) wordt toegepast. Ik zou zeggen… Pas het eens op jeZelf toe.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *