De mens is een Alien?

Als kind zijnde was ik altijd geïnteresseerd in het onbekende. Programma’s over bijvoorbeeld buitenaards leven en andere planeten is wat mij toen erg fascineerde. Ik wilde graag weten hoe het leven in andere delen van het universum werd ervaren. Hoe zullen deze buitenaardsen eruit zien? Hoe beleven zij hun leven? Wat is hun denkwijze? Wat zijn hun antwoorden op de levensvragen? Et cetera. Maar op latere leeftijd besefte ik dat de meest dichtstbijzijnde ‘alien’ niet zo ver te zoeken was. Namelijk deze ‘alien’ is hier op aarde te vinden! En voor mij was dat niemand anders dan de mensheid zelf! “Huh? De mensheid?” denk je misschien. Ja, de mensheid werd door mij veelal ervaren als ‘buitenaards’/onbekend. Ik zal uitleggen waarom.

De meesten van ons toen ze hier op aarde werden geboren hebben niet echt de ‘handleiding’ gelezen over hoe wij nou precies in elkaar zitten en wie/wat wij zijn als mens. We leren in de vele gevallen tijdens ons bestaan op aarde om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de regels van de maatschappij. Echter hebben velen onder ons niet de attentie gericht op de diepere lagen van onze ware oorsprong en welke potentie er nog meer in ons als mensheid schuilt.

Wij mensen lopen rond met een enorme grote blinde vlek. Er zijn talloze vragen die wij niet duidelijk kunnen beantwoorden, namelijk: Wie zijn wij? Wat zijn wij? En… Waarom zijn wij? Zijn de grote vragen waar tot nu toe weinig mensen een antwoord op kan geven. Er wordt ook helemaal weinig tot geen aandacht aan deze vragen besteedt in bijvoorbeeld de dagelijkse media. Op het journaal en in de kranten zijn de topics meestal gericht op externe zaken zoals: economie en politiek, ongelukken, conflicten en oorlog, sport et cetera. Het zijn meestal onderwerpen met weinig echte nieuwswaarde. Deze ‘nieuws’ topics schotelen je eerder een waarheid voor over bepaalde standen van zaken in de wereld, waar wij als kijkers weinig tot geen input aan kunnen geven om er maar iets aan te veranderen. Wij zijn slechts de toeschouwers van een groots ‘toneelstuk’. Ofwel, het laat een indruk achter dat wij als burgers ook geen input aan de aardse realiteit kunnen geven, dat we maar klein en haast onbelangrijk op deze aardbol zijn – een pion op een schaakbord, tenzij je jezelf een machtspositie hebt weten te winnen.

Er is een algemene aanname bij het grootste deel van het volk dat de ‘koppen’ die we op de televisie en in de krant zien wel beter weten dan wij. Zij die een machtspositie bezitten hebben er namelijk voor gestudeerd. Mijn stem als ‘gewone’ burger heeft geen invloed op de aardse realiteit… Ja, misschien alleen eens in de paar jaar tijdens het stemmen op een bepaalde politieke partij.

Op onze scholen leren we voornamelijk hoe we ons moeten aanpassen en functioneren in de buitenwereld. Ons innerlijk is dan maar een bijzaak en wordt weinig tot geen aandacht aan gegeven, tenzij we ons niet passend gedragen aan de normen en waarden van de maatschappij. Er worden dan al snel maatregelen genomen om je zo snel mogelijk weer op het juiste ‘spoor’ te zetten. Psychologen en/of psychiaters worden ingezet die je een behandeling geven om je te ‘genezen’ en indien de behandeling niet werkt krijg je een stempel met een aandoening en moet je in vele gevallen aan de medicatie.

Een norm van onze maatschappij is wanneer we uiteindelijk klaar zijn met onze studie, dan richten we ons op het hebben van een gezin en een goede baan en inkomen, zodat we een gelukkig leven kunnen leiden en uiteindelijk vredig kunnen sterven. “Huisje, boompje, beestje… Daar zijn we al druk genoeg mee. Waarom zouden we ons dan ook nog bekommeren over de werking van ons innerlijk?” Is kort door de bocht een algemene gedachtegang/vraag van vele mensen.

Wanneer je al zover bent gekomen met het lezen van dit boek, dan behoor je niet tot deze groep mensen die deze gedachtegang deelt. We nemen aan dat je wel bent geïnteresseerd in het onbekende, de ‘alien’ in ons, en je afvraagt wie of wat je bent en tot welke potentie je beschikt als mens.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we even een grote stap nemen en de aardse realiteit vanuit een groter perspectief bekijken, ofwel op het macro niveau. Oorlogen, milieuvervuiling, schending van mensenrechten, derde wereld landen waar honger heerst en westerse landen waar overconsumptie is, et cetera.

Een persoon die zich een beetje bewust is van de globale aardse zaken ziet al snel in dat er het een en ander niet klopt in de verdeling van balans op onze aarde. Talloze instituten die er eigenlijk moeten zijn voor de mens en natuur bekommeren zich echter meer om de controle en macht van een handvol multinationals. Bijvoorbeeld de farmaceutize industrie die zich meer richt op het maken van winst dan het genezen van ziektes en andere aandoeningen, banken die investeren in de wapenindustrie, politieke partijen met een eigen agenda, de olie en energie industrieën met hun olierampen op zee en nucleaire rampen aan land, enzovoorts, enzovoorts.

We kunnen hier verder heel diep op in gaan, maar dat is niet de intentie van dit boek. Er zijn al talloze boeken geschreven over corrupte instanties en overheden wereldwijd waar je je in kunt verdiepen voor meer informatie. Waar het ons wel om gaat is hoe deze verstoringen/corruptie is ontstaan in de mensheid, en willen we laten zien dat elk individu hier wel een belangrijke rol in speelt in tegenstelling tot wat de massa-media velen onder ons doet vermoeden.

Elke creatie is namelijk begonnen met een idee; een intentie. Wanneer je bijvoorbeeld een onderneming wilt starten, dan begint dat bij een idee/intentie. Maar pas op het moment wanneer je je attentie op deze intentie blijft behouden, dan zal dit idee zich manifesteren naar een solide realiteit.

Simpel gezegd, elke creatie is ontstaan uit ons bewustzijn. Elke creatie is ontstaan uit het niet- stoffelijke en wanneer wij onze aandacht behouden op onze ideeën, dan zullen deze ideeën zich uiteindelijk manifesteren in het stoffelijke.

Als we kijken naar de bovengenoemde corruptie in de instituten op aarde, dan kun je stellen dat er een verstoring is in het bewustzijn van de mensheid. De verstoorde intenties van deze instituten hebben woorden als macht, gierigheid, hebberigheid, competitie, controle, angst, arrogantie, verslaving, et cetera verstrengeld in hun intenties in tegenstelling tot woorden als compassie, liefde, samenwerking, onafhankelijkheid, soevereiniteit.

Alhoewel nu onze focus hebben gericht op de corruptheid en destructieve kant van onze globale instituten, is deze verstoring ook te vinden bij ons individuen. Of een instituut nu controle en macht wil hebben over een land of staat, zo is dit hetzelfde wanneer wij als individu macht en controle willen over een ander. Het gevoel van competitie en arrogantie tijdens een voetbal wedstrijd, wat kan leiden tot agressie en geweld, zijn in principe dezelfde gevoelens van competitie en arrogantie bij het starten van oorlogen en andere globale conflicten. ‘Zo boven zo beneden’. Wanneer wij niet bewust met onze intenties omgaan, dan zullen wij realiteiten manifesteren die uiteindelijk erg destructief zullen zijn voor ons als mensheid maar ook per individu.

Velen onder ons zijn zich niet bewust van deze scheppingskracht die in ons schuilt. Voor velen is dit terrein dan ook ‘buitenaards’ te noemen. We zijn niet opgeleid om onze vergeten aspecten als mens te onderzoeken… We blijven een ‘alien’ voor onszelf. Zelfs voor de velen die lezen over onze ‘verborgen’ krachten als mens, blijft het een onbekend terrein. We lezen erover en praten erover, maar we ervaren het vaak niet optimaal. De wet van aantrekking, de verscheidene dimensies in ons bewustzijn, de ‘shift’ van bewustzijn, etc. Allemaal onderwerpen die te vinden zijn op het internet… Er wordt veel over verteld en geschreven… maar of het echt wordt beleefd, dat is nog maar de vraag.

Wij willen ons daarom richten op de scheppingskracht die in ons schuilt als individu en welke verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt. Wij zijn er van overtuigd dat elk persoon in zich de kracht bezit om zichzelf te genezen en te ontplooien tot een ware bewuste schepper om zo welvaart, kracht, compassie, geluk, onafhankelijkheid en sierlijkheid te ervaren in het leven. Laten we dan vanaf nu de focus op jouw als lezer houden en ons niet verder verdiepen in de externe wereld. We gaan graag met jouw een reis naar binnen maken. Een ontdekkingsreis naar je ware zelf – je innerlijk landschap.

Posted in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het Pad uit de Illusie

pad uit de illusieDe meesten van ons toen ze hier op aarde werden geboren, hebben niet echt de ‘handleiding’ gelezen over hoe wij nou precies in elkaar zitten. We leren misschien wel om om te gaan met onze mentale, emotionele en fysieke lichamen tijdens ons bestaan op aarde, maar velen van ons hebben hun aandacht niet gericht op de werking van deze lichamen en wat er nog meer ‘achter’ zit. Vroeg in het leven leren we ons aan te passen aan de buitenwereld (‘fitting in’). Je ouders schotelen je waarheden voor, je school, je vrienden, de televisie en tegenwoordig internet. Waarheden als: ‘met die personen praten we wel, maar met die niet’, ‘dat doen we niet en dat doen we wel’, ‘dit is zoals het hoort’, et cetera. In onze huidige maatschappij is de aandacht niet echt gericht op het ontdekken wie jijzelf werkelijk bent, we worden eerder geleerd om onszelf aan te passen aan de maatschappij. Waar de focus van het Innerlijklandschap zich op richt is juist wel de vergeten en/of onbetreden delen van ons bewustzijn te verlichten.

Sinds kort hebben wij de sectie Skills & Tools op de website. Graag zou ik in deze blog hier wat meer over willen vertellen. De skills & tools zijn gereedschappen die hulp bieden bij het ontdekken van je ware zelf. Wanneer je naar een nieuwe stad of land verhuist is het belangrijk dat je in het begin referentiepunten hebt om je te orienteren in deze nieuwe omgeving. Op dezelfde manier is het ook belangrijk dat je referentiepunten leert (her)kennen wanneer je je wilt orienteren in een onbetreden/vergeten deel van jezelf.

Veelal toen we opgroeiden accepteerden we waarheden van anderen die ons tijdens het opgroeien hebben gevormd. We gingen ervan uit dat deze ‘waarheden’ de ‘spelregels’ waren en proberen zo onze levens er naar in te richten. Op scholen word weinig tot geen aandacht besteed aan innerlijke reflectie. We worden veelal opgeleid om informatie vanuit de buitenwereld te vergaren, deze informatie in ons hoofd te analyseren en vervolgens weer naar buiten toe te verwerken naar de wens van onze leraar. Je kunt het wel vergelijken met een computer die taken uitvoert wanneer er een input wordt gegeven; je klikt op de muis en verwacht een bepaalde actie op het beeldscherm te zien. Als er een andere actie ontstaat dan verwacht, dan wordt de computer als defect verklaard. Net zo worden er ook bepaalde verwachtingen van ons gemaakt in de maatschappij; er zijn normen en waarden waar we allen aan moeten houden. Voldoe jij je niet aan de normen en waarden, dan wordt er ook al snel een ‘defect’ bij jouw geconstateerd. Alhoewel vele van deze normen en waarden goed bedoelt zijn, kunnen ze bij verschillende mensen ook vele beperkingen brengen. We dragen hierdoor ‘maskers’ en verbergen en/of onderdrukken onze ware intenties en gevoelens, want als deze worden gezien komen we misschien ook in de categorie ‘defect’ terecht.

In de huidige maatschappij is er niet veel stimulans om vanuit het innerlijk onszelf te ontplooien, er wordt ons ‘geleerd’ hoe wij moeten denken om zo goed mogelijk te passen en te presteren in de maatschappij.

Voorbeeld: Een vader verteld zijn zoon dat als hij dokter zou worden dat hij dan een goed leven zal leiden. De zoon geloofde en accepteerde deze waarheid, terwijl hij eigenlijk totaal iets anders wenste in zijn leven. Maar omdat zijn vader voor hem een belangrijk persoon was, geloofde de zoon zijn vader. Op dat moment schuift de zoon zijn eigen waarheid aan de kant en plaatst nu daar de waarheid van de vader in.

Het voorbeeld hierboven zorgt er uiteindelijk voor dat wij bepaalde keuzes in ons leven niet voor onszelf maken maar voor een ander. De waarheden van anderen dragen wij veelal onbewust in ons, wat tegelijk leidt naar onbewust gedrag. Deze onbewustheid kan je in situaties brengen waar je eigenlijk totaal niet om wenst. Je wilt eigenlijk de gitaar bespelen, maar omdat je is aangeleerd om dokter te worden kies je toch voor het laatste. Na verloop van tijd ben je zover het pad bewandeld van dokter, dat je je ware gevoelens helemaal hebt onderdrukt. Wanneer je in zo een situatie terecht komt is de kans groot dat je je bijvoorbeeld apathie voelt voor het leven. Je bent verward wie je nu werkelijk bent omdat je je gehele leven in de waarheden van andere personen bent gaan staan.

Dit is een heel simpel voorbeeld van hoe wij uit ons eigen centrum stappen en het leven zo inrichten zoals een ander het graag wilt zien. Vaak bedoelen de mensen om je heen het goed met de adviezen die ze je geven, maar dat betekent niet dat het voor jouw ook de juiste weg is.

Het doel van het Innerlijklandschap is om een platform te creëren waar je jezelf vanaf kunt observeren, om zo op een aangename manier het pad naar je echte ‘ik’ te bewandelen. Om de tools te gebruiken dienen we ons denken te stoppen. VOEL de tools, denk ze niet. Ons denken kan erg beperkend werken wanneer wij nieuwe informatie vergaren. De tools zijn niet bedoelt om over na te denken, het is geen intellectueel proces. Om de tools te gebruiken zul je moeten waarnemen buiten de ‘box’. Het loslaten van het denken betekent niet dat je passief wordt. Integendeel, je kunt juist helder waarnemen wanneer je je niet hecht aan je gedachten. Ons denken kan veel ruis veroorzaken in het gene wat je observeert omdat meningen en oude waarheden in conflict kunnen komen te staan wanneer je je met iets ‘nieuws’ bezig houdt. “Het denken weet alleen wat het weet, het weet niet wat het niet weet…”

Een verdere uitleg over de ‘box’ en het observeren buiten de box is te vinden in het volgende artikel: Wat zijn de derde en de vierde dimensie?

Wil je direct door naar de tools klik dan HIER

 

 

Posted in Geen categorie | Een reactie plaatsen

DNA en onze Taal

Volgens Russisch onderzoek (zie het artikel: DNA kan worden her-geprogrammeerd  d.m.v. Taal en Frequenties) blijkt dat ons DNA dezelfde structurering en ordening toepast bij o.a. de opbouw van ons lichaam zoals wij ook grammatica gebruiken in de opbouw van onze spreektaal. Het onderzoek toont aan dat wij met behulp van woorden en zinnen ons DNA letterlijk kunnen vormen en aanpassen.

Wanneer je  stilstaat bij deze informatie kom je tot inzicht dat dit een hele grote (her)ontdekking is voor ons als mens; namelijk, elk woord die wij uitspreken, denken, schrijven, horen, et cetera heeft per direct invloed op het functioneren van ons DNA. De 10% van ons DNA waar voornamelijk de Westerse wetenschap zich in verdiept is onder andere verantwoordelijk voor de gehele opbouw van ons lichaam. De andere zogenaamde 90% ‘junk’ DNA bevat volgens deze Russische wetenschappers functies als helderziendheid, telepathie, telekinese, en andere zogenaamde paranormale activiteiten van de mens.

Laten we zeggen dat DNA de drager/processor is van onze dagelijkse realiteit. Met dit gegeven en het idee dat wij d.m.v. onze taal, gedachten, schrift, et cetera een directe communicatie en invloed hebben op ons DNA, dan kun je stellen dat het belangrijk is om vanaf nu bewust op te letten welke woorden je uitspreekt, welke gedachtes je denkt, welke informatie je opschrijft en waar je je gehoor op afstelt… ze vormen namelijk letterlijk je leven!

Veelal hebben wij onze persoonlijkheid en kijk op het leven gevormd uit ‘waarheden’ die we tijdens onze scholing, opvoeding, vriendschappen en tijdens het bekijken van de televisie en internet hebben aangenomen.  Over onze persoonlijkheid zijn we echter niet altijd even objectief, we zijn er meestal van overtuigt dat de gene wie wij zijn een vaststaand feit is. Een groot deel van de ‘waarheden’ waar we mee worden geconfronteerd in de buitenwereld passen wij onbewust toe in ons leven. “Ik ben nu eenmaal zo”, “Dat zou ik nooit doen!”, “Met zulke mensen zou ik me nooit vertonen”, “daar ben ik te oud voor…”.  Uitspraken als deze hebben een enorme impact op ons dagelijks leven, ze beperken ons… ze strepen namelijk heel veel mogelijke alternatieve keuzes weg uit ons leven. Onze (gevormde) persoonlijkheid beïnvloed ons taalgebruik en onze manier van denken en observeren, welke weer per direct invloed uitoefent op ons DNA.

Een persoon die een bewuste levensstijl wil leiden zal zich dan ook gewaar moeten maken over de woorden die worden uitgesproken, gedacht, geschreven, enzovoorts. In mijn kindertijd werd er vaak gezegd: “Wat je zegt ben je zelf!”. Dit is eigenlijk een wijsheid die een grote waarheid in zich draagt, het is namelijk letterlijk waar!

Let eens op de woorden die je veel terug ziet komen in je eigen taalgebruik en gedachtes. Woorden als: ‘maar’, ‘moet’, ‘moeilijk’, ‘te’, ‘niet’, ‘onmogelijk’, et cetera zijn onder andere woorden die in zichzelf grote beperkingen dragen. Als je je eigen manier van spreken en denken eens besluipt/bespioneerd, probeer jezelf dan eens te betrappen of je misschien ook limiterende woordcombo’s toepast. En op het moment dat je jezelf hierop betrapt, probeer dan eens deze woorden te transformeren naar woorden als: ‘mogelijk’, ‘kan’, ‘wel’, ‘mag’, et cetera. Ook woorden als: Zeker, Kunnen, Geluk, Kracht, Sierlijk, Vrij/Soeverein, Bekwaam zijn woorden waar je mee kunt experimenteren om je realiteit te transformeren. Deze woorden noemen we ook wel de Zeven Levende Woorden (onderdeel van de Skills & Tools).

 

 

Extra informatie:

Natuurlijk is er nog veel en veel meer informatie die wij uit dit onderzoek kunnen halen. Numerologie, Heilige geometrie, Mandala’s, Runes, et cetera zijn ook een vorm van grammatica. Wanneer wij ons bezig houden met een van deze symbolische concepten, dan tref je in de symboliek van deze concepten codes/grammatica die ons DNA beïnvloeden. Misschien dat wij bepaalde symboliek niet per direct in ons dagelijkse bewustzijn begrijpen en/of herkennen maar ons onderbewuste begrijpt de codes/grammatica achter de symboliek wel (je dna neemt de codes over).

Je ziet ook dat in vele oude culturen, organisaties, religies, et cetera vele symboliek werd gebruikt zoals getallen, geometrische vormen, gebeden, enzovoorts die allen zo hun werking hadden op de realiteit van de personen die ermee in aanraking kwamen, of dit nu bewust is of onbewust. Dit geldt hedendaags nog steeds, alleen is de gemiddelde mens zich hier niet meer van bewust. Je ziet ook dat grote corporaties zoals bijv. landen (in bijv. hun vlaggen), bedrijven (in bijv. hun logo’s) ook veel symboliek gebruiken om kracht en macht te verzamelen en helaas is dit niet altijd ten goede voor de medemens.

 

(Johan Oldenkamp, de eigenaar van de website http://pateo.nl heeft hier bijvoorbeeld ook erg veel diepgaande informatie over, ik beveel het bezoeken van deze website dan ook aan, indien je onder andere meer wilt weten over getallen en symboliek)

Probeer de code/grammatica eens achter getallen en symboliek te zien en je zult verbaasd staan hoeveel de oude culturen op aarde wisten en hoeveel deze symboliek nog steeds hedendaags (veelal in geheim) wordt toegepast. Ik zou zeggen… Pas het eens op jeZelf toe.

Posted in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het innerlijke (derde) oog | Helderzien – DEEL II

Dit is een vervolg van het blogartikel: Het innerlijke oog | Helderzien

Wanneer je ‘moeite’ hebt met het visualiseren van een simpel object. … Dit is geen probleem.. en komt wel vaker voor bij mensen. Als het je niet lukt dan is het misschien makkelijker om je een object te herinneren.

Herinner je eens aan een roos.. Gewoon een roos uit je tuin of supermarkt. Herinneren kunnen we allemaal. Je kunt het ook niet verkeerd doen.. of het nu een wazig of strak beeld is. Het gaat erom dat je werkt met de roos. Wat misschien wel belangrijk voor sommigen is is om te doen ‘alsof’. Just pretend… Doe gewoon alsof je het kan visualiseren. Denk er niet te veel over na. Ga niet te veel in detail met het object wat je visualiseert… doe alsof je het goed ziet. Wanneer je ‘pretend’ dan geef je jezelf permissie om verder te gaan. Doen ‘alsof’ heeft veel kracht in zich omdat je geen grenzen stelt aan jezelf.

Het werk met de roos is heel simpel… maar vergelijk simpel niet met insignificant.

De roos heeft vele toepassingen in spiritueel werk. Het wordt gebruikt om schoon te maken, persoonlijke ruimte te creëren, het helpen met onderscheiden van bijv. gedachten, gevoelens, et cetera. In mijn vorige blog gebruikte ik de roos-tool voor het ophelderen van oude mentale constructies en emotionele gebeurtenissen. Een van de redenen dat de roos wordt gebruikt is omdat de roos een hele hoge ‘trillingswaarde’ heeft vergeleken met alle andere planten. De roos heeft de hoogste waarde.

Onze gedachten zijn elektrisch, onze emoties zijn magnetisch. Op die oude sloperijen waar ze van die grote magneten gebruiken… deze magneet is eigenlijk een blok staal met daaromheen gewikkeld een elektrisch draad. Wanneer het draad er één keer omheen wordt gewikkeld en de stroom aan wordt gezet, dan krijg je een magneet met de kracht van 1X. Wikkel je het draad twee-maal, dan krijg je een magneet van 2X, et cetera. Dus, hoe meer omwikkelingen van het elektrische draad, hoe sterker de magneet.

Nu we terug kijken naar onszelf en begrijpen dat onze gedachtes elektrisch zijn en onze emoties magnetisch, dan kun je hier een goede vergelijking trekken. Bijvoorbeeld wanneer wij ergens zijn en we voelen ons OK, op je gemak in een goede vibe… Maar opeens komt er iemand naar je toe en die zegt iets waardoor je je ineens niet meer OK voelt.  Misschien maakte deze persoon een opmerking over je neus, je haar, je kleding, of iets dergelijks waardoor je van een luchtig goed gevoel bent gezakt in een zwaar plakkerig gevoel (angstig, geintimideerd, beledigd, etc).  Je bent van emotie veranderd, je voelt je ineens niet meer op je gemak en je gaat nadenken over het incident: “heb ik echt zo’n rare neus?” “waarom zegt die persoon dat?” “Heb ik iets verkeerd gezegd?”, enzovoorts. De dagen erna kun je erover piekeren. – Ik denk dat iedereen hier wel iets in herkent toch? –

Wat er gebeurt wanneer wij blijven piekeren over bepaalde gebeurtenissen is dat je de magnetische lading van deze gebeurtenis steeds sterker en sterker maakt. – Gedachten zijn elektrisch emoties magnetisch – Stel je eens voor je ervaart de emotie angst en je blijft er over nadenken, dan zul je merken dat de angst steeds sterker wordt. Je wikkelt als het ware je gedachtes om de angst heen, waardoor je de magnetische lading van deze emotie versterkt. De angst is dan geen gedachte meer.. Maar wordt een gedachte-VORM.
Een gedachte-vorm heeft dichtheid, net zoals de stoel waar je op zit en de tafel waar je misschien aan zit. Gedachte-vormen beïnvloeden ons hele leven. Mensen met een fobie zijn een heel goed voorbeeld voor gedachte-vormen. Wanneer zij worden geconfronteerd met hun fobie, dan zul je merken dat hun hele wezen veranderd, van fysiek tot mentaal en emotioneel. Ook dragen velen van ons deze gedachte vormen in zich. Je keuzes van muziek, werk, vrienden, eten, zingeving, je manier van spreken, et cetera, zijn vaak bepaald door deze rigide gedachte-vormen.

In mijn vorige blog had ik het over het aflees-scherm. Deze gedachte-vormen zitten vaak nog vastgeplakt aan ons innerlijke aflees-scherm, waardoor onze keuzes worden bepaald in ons dagelijkse leven. We maken dan geen keuzes, maar we reageren enkel en alleen op verleden gebeurtenissen die geladen zijn met emotionele bagage. Ik zal een voorbeeld illustreren: Stel er is iets of iemand in je leven waar je vaak een frustrerend conflict mee hebt. Dit kan om verschillende redenen zijn. Misschien op je werk met je baas, je partner, je buurman/vrouw, kinderen, je computer die vaak crashed, een bepaald project, enzovoorts.  Elke keer wanneer je weer in aanraking komt met de persoon of situatie en gefrustreerd raakt, dan voedt je de magnetische lading van deze gedachte-vorm. Ofterwijl je creëert een hele sterke magneet verzameld met al je irritaties en boosheid. Wanneer je er bij stilstaat dat wij  de gehele dag rondlopen met ons innerlijke aflees-scherm, die wij vaak onbewust aflezen… En elke keer wanneer je deze persoon/situatie weer tegen het lijf loopt… Boem! Per direct hangt deze sterk geladen emotionele-magneet voor je neus vastgeplakt op je scherm. De frustratie, irritatie, boosheid uit het verleden is weer in het heden te zien op je ‘scherm’. Zo stap je keer op keer weer in dezelfde situatie. Welkom in de drie-dimensionale-lus van lineaire tijd.

Vandaar ik het experiment deed om te ‘spelen’ met dit scherm om je er bewust van te maken over het aflees-scherm. De roos wordt o.a. gebruikt als tool om de magnetische lading te ontladen uit rigide gedachten-vormen. Wij hoeven (gelukkig) niet al onze emotioneel-beladen-ervaringen helemaal te analyseren tot op de bodem om ze op te lossen. Dit is een eindeloze taak! Laat de roos dit werk doen.

Door het simpele concept; het opschonen met de roos, doe je innerlijk werk. Het is net zoals wij ons fysieke lichaam wassen om het schoon en hygiënisch te houden en om ziektes te voorkomen. Zo werkt de roos voor ons innerlijke mentale en emotionele lichaam. Je kan het niet fout doen… als je het gevoel hebt dat het niet lukt… doe dan alsof.. Just pretend.. Het gaat erom dat je het ‘doet’ en niet ‘denkt’. Dat is een groot verschil. Commandeer de roos. laat ‘m z’n werk doen.

De oefening:

Ten eerste is het belangrijk om je te aarden. Dit doe je door een lichtstraal te visualiseren van je stuitje (puntje van je ruggegraat) tot aan de kern van de aarde. Dit is het AardeKoord. (De lichtstraal kun je vervangen door elk ander materiaal wat bij jouw beter werkt, een boom, stalendraad, waterval, noem het maar op).

Visualiseer nu een derde arm. En met deze derde arm trek je aan  je aardekoord bij je stuitje om te kijken of het goed vast zit (voel de sensatie van het trekken). Nu trek je aan het koord bij het centrum van de aarde. Voel ook deze sensatie.

Dit koord is een elektrisch draad om alle gedachten die niet van jezelf zijn te aarden. Wanneer je klaar bent met het koord, geef het dan de commando: AAN. Alle onnodige gedachten zullen zich ontladen uit je lichaam.

Dit koord wordt ook gebruikt voor het ontladen van emoties. Dit doe je door om het koord een tweede draad te wikkelen zoals in een spoel.  Geef ook deze de commando: AAN.

Wanneer je dit hebt gedaan. Kijk nu eens om je heen. Is er wat veranderd in de energie? Ben je meer Present? Meer kalm?

 

De volgende tool

De roos:

1. Creëer een roos op ong. 20 cm van je voorhoofd

2. Laat de roos je aandacht van de dag verzamelen (Als je naar de dag terug kijkt, wat zie je dan? Misschien in een gesprek met iemand, bezig met een opdracht op je werk, aan de kassa in de supermarkt, etc. dat is waar je je energie hebt laten liggen)

3. wanneer de roos je heeft verzameld explodeer je de roos in miljoenen lichtpuntjes en laat je de energie naar je terug stromen.

4. Creëer nu een tweede roos.

5. Laat deze roos al de aandacht van andere mensen die op jouw gericht zijn verzamelen. (dit kan een partner zijn die iets van je vraagt, je kinderen, collega’s, baas, vrienden, etc.)

6. Wanneer de roos al hun aandacht heeft verzameld explodeer je ook deze roos. En zie dat de energie weer in een neutrale staat terug komt bij deze mensen.

 

Door het dagelijks gebruik maken van deze tools, zul je merken dat je steeds meer keuze vrijheden krijgt. Je reageert minder in het heden, waardoor je het Nu helderder kunt ervaren. Gebruik deze tools voornamelijk wanneer het niet telt (in de auto, op de bank, in de rij bij de kassa, enz.).

Veel plezier!

 

 

Posted in Dimensies, Tools | Tagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het innerlijke (derde) oog | Helderzien

Ik begrijp nu dat gedachten je hele realiteit beïnvloeden. Het zijn de beelden die je ziet tijdens het denken, die alles veranderen. Deze beelden, je ziet ze vlak voor je… niet in de fysieke realiteit, maar in je ‘minds eye’. Deze waarnemingen hebben een invloed op je hele wezen. Probeer het maar eens te zien, wanneer je bijv. dit leest, dan lees je het ook met je ‘mindseye’… Of wanneer je in gedachten bent… observeer je gedachten eens. Dan zul je opmerken dat je een soort van scherm hebt op ongeveer 20cm van je voorhoofd, waar je je gedachten en gevoelens op ziet met je innerlijk oog (het derde oog). Dit is je innerlijke ‘aflees-scherm’. Het is bijvoorbeeld de plek waar je naartoe gaat met je aandacht, wanneer je iets moet berekenen, het is ook de plek waar je naartoe kijkt, wanneer je je dag wilt plannen. Maar ook nu tijdens het lezen (en ik tijdens het schrijven), kijk je naar dit ‘beeldscherm’.

Wat er per direct gebeurt wanneer je je bewust hebt gemaakt van dit innerlijke aflees-scherm, is dat je het nu ook bewust kunt gaan gebruiken. Jij bepaald altijd wat je ziet op het scherm. Bewust of onbewust. Dat kun je nu meteen testen door een heel simpel experiment met jezelf te doen:

Kijk eens met je innerlijke oog naar het scherm 20cm van je voorhoofd af. Visualiseer een boom.. wat is het voor een boom? groen, geel, bruin? hoe groot? Kun je het van kleur veranderen? Kun je het groter en kleiner maken? Maak het aflees-scherm eens rond, of driehoekig… Speel er mee en je zult merken dat je er best veel mee kan.

Het interessante is dat wij, wanneer we het scherm observeren, ook onze gevoelens erin verwerken. Je gevoelens beinvloeden de beelden wat je ziet, maar de beelden die je ziet kunnen ook je gevoel beinvloeden. Het gaat twee kanten op. Wanneer je bijv, iets heel grappigs visualiseert, en je gaat helemaal in het beeld op.. dan is de kans heel groot dat je gaat lachen. Dit is een echte ervaring die je op dat moment ervaart. Waar jij je aandacht op vestigt is waar je je bewust van wordt. Maar hoe ga je met je aandacht in het dagelijkse leven om? Stuur je je aandacht bewust of laat je ‘m zo nu en dan rondslingeren? Wanneer je naar iets kijkt op tv, internet, iets leest in de krant, een gesprek met iemand, etc.. Maar hoe stuur je je aandacht? Verdwaal je helemaal in de topics of ga je bewust om met je emoties en gedachten?

Deze wetenschap over een van je vele capaciteiten als mens, geven je een extra gereedschap om me te werken in het dagelijkse leven. We werken altijd al met het aflees-scherm, alleen doen we dit vaak erg onbewust en op z’n tijd ook best slordig. We laten wel eens ervaringen ‘liggen’ in het scherm. Boosheid, wrok, jaloezie, schaamte, haat, etc. zijn hele ‘plakkerige’ woorden. Beter gezegd; hele plakkerige realiteiten… Wanneer je je bevindt in een van deze woorden, dan is het vaak best moeilijk om er ook zo weer uit te stappen. De situatie die deze gevoelens op heeft geroepen, blijft vaak nog als een soort lijm aan je vastzitten. En de volgende dag en dagen erna, misschien wel jaren lang, kan er een deel van deze ervaring plakken op je ‘scherm’. Zie je wanneer wij onbewust omgaan met onze gedachten en emoties, dat wij hierdoor ook onbewust reageren in het dagelijkse leven. Verleden situaties blijven steken op het scherm en beinvloeden onze toekomstige keuzes. Waardoor oordelen en voorwaarden ontstaan. Een oordeel of een voorwaarde is een hele rigide gedachte-structuur die alleen te vinden is in de derde dimensie van ons bewustzijn. Deze rigide gedachte-vormen zijn bij velen de bouwstenen van de dagelijkse realiteit… dag in dag uit. Dit word ook wel de driedimensionale doos genoemd (the box).  Om onvoorwaardelijk en oordeelloos de wereld te bekijken, dienen wij ons innerlijke scherm op te schonen. Bewustwording van je innerlijke oog, maakt je helderziend. Je ziet wat je hebt achtergelaten op je innerlijke scherm en je hebt de keuze om het ook weer schoon te maken. Dit is de constructie van de vierde dimensie.

Het schoonmaken van ons aflees-scherm is essentieel wanneer je bewuster wilt leven. Dit kun je doen door rustig te gaan zitten, jezelf aarden, en jezelf bewust maken van het scherm. Creeer nu een roos op je aflees-scherm. Laat deze roos al je ervaringen van de dag verzamelen. Misschien had je een gesprek in de winkel, op het werk of heb je een bepaalde taak die je wilde uitvoeren nog niet af. Wanneer de roos al de ervaringen van je dag heeft opgehaalt laat je de roos exploderen. Creeer nu een tweede roos. Laat deze roos alle aandachtspunten van andere mensen die op jouw zijn gericht verzamelen. Aandachtspunten van andere mensen kunnen bijv. je baas zijn die om je hulp vroeg, je kinderen die wat van je willen, vrienden die morgen uit eten willen, etc. Laat de roos hun allemaal verzamelen en laat de roos ook weer exploderen. Je zult merken dat je nu meer ‘present’ bent. Kalmer… Vanuit hier kun je je aflees-scherm beter zien. Creeer nu een derde roos. Gebruik deze roos om je aflees-scherm schoon te maken. Veeg er over heen met de roos. Geef de roos de commando om alle plakkerigheid van het scherm te halen. En wanneer je klaar bent explodeer je ook deze roos.

Zo hou je jezelf helder en schoon. Dit is een perfecte oefening om voor het slapen te doen, maar ook gewoon door de dag.

Alles wat jij ziet in je minds-eye, is wat de wereld naar jouw reflecteert. Jouw interpretatie van deze reflectie, is hoe je de wereld ervaart op dit moment. Dit hoor je wel vaker… “de wereld is een reflectie van jezelf”. Wanneer je inziet dat jij degene bent die de reflectie creeert en ook deze reflectie bewust aanpast… dan begint de echte pret!

Posted in Shift van Bewustzijn, Tools | Tagged , , , , | Een reactie plaatsen

2012?!

December 2012 is niet een moment waar ineens ‘iets’ gebeurt. 2012 is wanneer er heel wat cyclussen eindigen en weer nieuwe cyclussen starten. Cyclussen die wij dagelijks meemaken zijn bijvoorbeeld een minuut, een uur, een dagdeel zoals avond en nacht, maanden, seizoenen, jaren, et cetera. Al deze cyclussen hebben een andere ervaring, gevoel en ‘toon’. 2 uur ’s middags in de zomer heeft een hele ander ‘toon’/bewustzijn dan 2 uur ’s middags in bijvoorbeeld de winter. Net als de in ochtend je bewustzijn heel anders is als in de middag, enzovoorts.

Als je ons universum bekijkt in een holistisch perspectief, dan zie je dat alles met elkaar een interactie/relatie heeft. Complete sterrenstelsels roteren om elkaar heen, wat grote invloed heeft op elkaar. ‘De precessie van de Equinox’ is hier o.a. een perfect voorbeeld van.  In 2012 zullen zeg maar vele galactische ‘klokken’ samenvallen. En dat is wat de kalenders van bijvoorbeeld de maya’s aangeven. Net zoals onze dagen, maanden, seizoenen invloed hebben op ons bewustzijn, zo hebben ook deze grote cyclussen, die de mayakalenders aangeven, invloed op ons bewustzijn.

Naar mijn gevoel is 2012 niet zomaar een einde van een aantal cyclussen, maar een keerpunt waar wij een hele grote shift gaan maken in onszelf. Deze ‘shift’ gebeurt NIET in 2012, maar is nu al ten volle aan de gang!

Deze shift waar we ons nu in bevinden geeft je alle gelegenheid om je ‘oude ik’ los te laten, en een nieuwe dimensie in jezelf te ontdekken. De oude ‘ik’ is de ‘ik’ die leeft in een cyclus van verleden/heden/toekomst. Oftewel: lineaire tijd. De oude ‘ik’ heeft de grootste tijd de aandacht in het verleden en de toekomst, waar conditioneringen, oordelen en andere bewustzijnspatronen zich bevinden. Deze patronen zorgen ervoor dat de ervaring in het ‘nu’ alleen maar een reactie is op een verleden patroon, er is dus geen ruimte voor het maken van keuzes. Het jaartal 2012 vormt bij velen ook zo’n patroon, velen weten niet wat er gaat komen… en dwalen al snel met hun aandacht af naar toekomstscenario’s, gebaseerd op verleden ervaringen, wat nogal verschillende reacties zoals angst en onmacht in velen meebrengt.

Juist nu is het de tijd om ons daar bewust van te worden. Bewust te worden over jezelf in het nu. Je geest te meesteren in het nu. Je aandacht te meesteren in het nu. Je aandacht creëert constant je realiteit. Het is tijdens deze shift naar ‘2012’ het moment om van onszelf ware Meesters te maken; Meesters van de aandacht.

Je aandacht op je intenties creëert je realiteit… Dus, focus je je op een toekomstscenario of een verleden gebeurtenis, waarvan beiden niet (meer)bestaan.., of focus je je op de werkelijkheid die het ‘NU’ heet?

Als je deze gedachtes eens overweegt… en eens echt probeert je aandacht in het ‘nu’ bewust te sturen naar woorden als; Gelukkig, Zeker, Kunnen, Waardigheid, Aardig, Vrolijk, et cetera, en deze woorden probeert te meesteren. Denk je dat dan je leven veranderd?

Wanneer je wacht op 2012, dan zul je zeker een heleboel ‘missen’

Posted in Maya Kalender, Shift van Bewustzijn | Tagged , , | Een reactie plaatsen

Ogen open, ogen dicht

Wat de meesten wel weten is dat het licht wat wij zien met de ogen open maar een heel klein procent is van wat er werkelijk allemaal is aan licht frequenties. Wij zien maar een miniscuul deel van de realiteit met onze ogen. Bijv. UV, Gamma, Infrarood, etc etc zien we niet met onze ogen open, maar het is er wel. Dit vind ikzelf heel interessant, want wat is dat andere licht toch wat wij niet kunnen zien?

Wanneer wij onze ogen sluiten dan is het voor de meeste mensen donker of ze zien alleen maar zwart… Eigenlijk is dat niet donker of zwart, het is je onbewuste (het gene wat je niet waarneemt). Eigenlijk wanneer je je ogen sluit, dan is er de ruimte om ‘meer’ te zien. Wanneer je je ogen sluit kijk je letterlijk in je onbewuste… De reden dat wij ‘donker’ zien met gesloten ogen is omdat wij gewend zijn geraakt aan het lichtspectrum wat wij zien met onze ogen open. Onze focus is zo gefixeerd op dit kleine deel van het lichtspectrum dat we de rest zien als donker/niets.

Wanneer wij naar bed gaan en onze ogen sluiten om te gaan ‘slapen’… dan slapen wij eigenlijk niet. We slapen eigenlijk nooit. Wat er gebeurt na een bepaalde tijd is dat het ‘donker’ wat je ziet met gesloten ogen langzaam omvormt naar een realiteit (dromen, het astrale), we zitten dan al dieper in ons ‘onbewuste’. En dat is niet alles, we gaan steeds verder en verder.. steeds dieper en dieper, de frequenties veranderen enorm wanneer wij zogenaamd slapen… je ervaart dus een totaal andere realiteit dan wat wij gewend zijn in ons wakkere bewustzijn met de ogen open. De realiteiten waar wij ons in bevinden tijdens onze diepe slaap zijn qua frequentie zo anders dan ons waakbewustzijn, dat wij al onze ervaringen die wij ervaren in deze diepe staat van bewustzijn vergeten wanneer we weer ‘wakker’ worden.

Ons bewustzijn wanneer wij de ogen open hebben kan geen platform creëren om de ervaringen van de nacht te plaatsen, omdat beide ervaringen totaal een andere frequentie hebben, een totaal andere beleving. Daarom is bijna niemand in staat om zijn/haar ervaringen volledig te onthouden van de ‘slaap’. Wat we wel vaak onthouden zijn de astrale ervaringen.. Astrale dromen zijn de dromen die je in het begin van de slaap ervaart en tegen het einde. Het astrale is je emotionele lichaam die beelden creëert tijdens je slaap wat wij dromen noemen.

Dit bericht is dan ook alleen interessant voor de mensen die net als mij ook willen weten wat het ongeziene. het onbewuste is….

Wat ik nu beter begrijp is dat wanneer ik mijn ogen dicht doe, dat ik dan per direct in een andere frequentie beland.. Dit is volgens mij zelfs wetenschappelijk aan te tonen (onze hersengolven veranderen dan). Het donker wat je dan ziet met gesloten ogen is waar de potentie is om je onbewuste meer en meer te verlichten.

Een hele belangrijke mededeling is dan wel dat wij onze mind (ons denken) even aan de kant moeten zetten. Want onze mind is ontstaan uit de lichtfrequenties die wij ervaren met de ogen open. Of beter gezegd onze mind weet alleen wat ie weet, het weet niet wat ie niet weet. Onze mind weet niet wat dat ‘donkere’ is.. Dus om het te kunnen ‘zien’ moeten we even onze mind met rust laten en ‘m niet de dominerende rol geven in onze ervaringen wanneer we de ogen gesloten hebben. Laat je wel weer je mind de voortouw nemen tijdens het sluiten van je ogen … geloof me dan val je zo in ‘slaap’ (je wordt onbewust).

Het is dan ook handig om te weten wat je mind precies is.. De mind in mijn ervaring is de analyser in je hoofd, de ‘stem’ die overal een antwoord op zoekt of dingen probeert op te lossen en daar is de mind ook heel goed in, maar in dit geval hebben we ‘m niet nodig. De mind kan alleen werken met wat die weet.. en niet met wat die niet weet. En ons onbewuste is een plek die onze mind niet kent.. Dus zeg ‘m even dat die stil moet zijn, zodat je even weer wat nieuwe informatie over jezelf kunt vergaren en straks mag de mind weer helemaal z’n werk gaan doen met de nieuw vergaarde info (verlichten).

Wat ik hier beschrijf is een vorm van ‘jezelf besluipen’/zelfobeservatie. Het is een stap in het ‘onbekende’ van ons. Vanuit dit platform is erg veel te ontdekken over je ware zelf. We hopen op deze website nog veel informatie toe te voegen voor degenen die de interesse in zich hebben om op deze ontdekkingsreis te gaan.

Posted in Dimensies, Shift van Bewustzijn, Tools | Een reactie plaatsen