De Nieuwe golven van Licht

Twee gigantische Golven van Licht en Energie bewegen door het Universum, door de Aarde en doorheen ieder van ons. Deze Golven van Verandering werken perfect synchroon samen, verheffen iedereen en alles naar een hoger bewustzijn.

Een van de Golven breidt zich uit naar buiten, zoals een rimpeling in een vijver, verspreidt meer licht, meer kennis en wijsheid en opent daardoor steeds meer poorten naar hoger bewustzijn en evolutie. Deze Golf tilt het massabewustzijn op vanuit het driedimensionale perspectief, doorheen het vierde, naar het vijfdimensionale perspectief. Deze Golf creëert een vijfdimensionale gemeenschap van hoger bewustzijn op aarde, volledig in lijn met Al Dat Is.

Het is fascinerend om het uitspreiden van deze eerste Golf te observeren, hoe machtig ze is en op welke positieve wijze ze ons allemaal raakt. Deze Golf verschaft ons keuzes en mogelijkheden die we nog niet eerder hadden. Deze Golf maakt de weg vrij voor de tweede Golf, om alle sloten die ons vast kluisteren in de derde dimensie te openen.

De tweede Golf werkt heel anders dan de eerste. Haar functie is het creëren van harmonie. Echter, om harmonie te bereiken wordt alles dat niet van het Licht is, alles wat niet staat voor welzijn en balans, gedestabiliseerd, opgelost en uitgewist. Alles wat niet in lijn is in ons leven wordt losgemaakt en losgelaten.

Deze tweede Golf maakt alle disfunctionele patronen op ieder niveau los. Alles wat niet integer is zal verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energiepatronen. Om het licht, de kennis en de wijsheid die verspreid worden door de eerste Golf toe te laten. In het kort gezegd wordt het vat geleegd en schoongemaakt doorde ene Lichtgolf en opnieuw gevuld door de andere Lichtgolf.

Deze transformerende golven maken het voor ons allemaal mogelijk om onze bedrading te vernieuwen, te her-verbinden, opnieuw op onszelf af te stemmen en te her-inneren wie we zijn en wat we hier eigenlijk komen doen. Als een tsunami groeien deze golven in intensiteit. Wij zullen in de komende maanden en jaren enorme transities zien en beleven.

Waarom gebeurt dit allemaal nu? Dit gebeurt allemaal nu omdat we erom hebben gevraagd.

Het gebeurt ook allemaal nu omdat we er op de meest wonderbaarlijke wijze in zijn geslaagd om datgene te bereiken waarvoor we hier zijn gekomen, om dit Spel van de derde dimensie te spelen. En het is nu tijd om ons te herinneren, om terug naar Huis te gaan, naar het Hart van de Schepper, het Al Dat Is. Dus, moet je gelukkig zijn? Ja! Moet je blij zijn? Ja! Is het eenvoudig? Ja! Wordt het gemakkelijk? Niet helemaal…maar het hoeft ook helemaal niet moeilijk te worden.

Wij spelen dit spel in zeer spannende tijden en om deze overgang zo soepel mogelijk te ondergaan, zullen we nieuwe vaardigheden en tools, gereedschap nodig hebben om deze Lichtgolven op een elegante wijze en zonder overbodige inspanning, te kunnen berijden. Wij zullen ook moeten leren om onze omgeving op een andere manier waar te nemen en hoe we kunnen kiezen om datgene te realiseren wat we wensen te ervaren.

bron:

www.MasteringAlchemy.com
© Mastering Alchemy, Jim Self, 2009

 

This entry was posted in Bewustwording, Licht Golven, The Shift. Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.