De vierde dimensie

Wanneer we ontwaken en ons ervan bewust worden dat we “bewust worden,” kunnen we beginnen gebruik te maken van de opties en keuzes die niet beschikbaar zijn in de derde dimensie. De componenten van de vierde dimensie zijn eigenlijk heel simpel, maar omdat we zoveel heen en weer bewegen tussen ons verleden en de zorgen over de toekomst brengen we te weinig tijd door in het NU. Door dit bijna constante bewegen tussen verleden en toekomst nemen we niet genoeg tijd om “stil” te zijn en hebben we geen oog voor de eenvoud van het leven in het NU.

In de derde dimensie reageert de Wet van Aantrekking op het lawaai en de onrust die we in ons voelen, door ons nog meer van hetzelfde te geven. Met hulp van de Wet van Aantrekking en als we in staat zijn om drie aspecten van de vierde dimensie te begrijpen en toe te passen, dan kunnen we een halt toeroepen aan al die onbewuste en schadelijke reacties en bewust de uitkomst gaan kiezen die goed voor ons is Het NU-moment
Jezelf leren ervaren in het huidige moment is de belangrijkste keuze die je kunt maken tijdens deze reis. Waar in de derde dimensie het huidige moment een reactionair moment is en beïnvloed door het verleden, daar is het in de vierde dimensie een stil NU-moment. Wij bestaan alleen maar in het NU, maar de meesten onder ons geven er geen attentie aan. Wij worden overspoeld door ervaringen uit het verleden en in de toekomst geprojecteerde zorgen. Het paradoxale hiervan is, omdat we de structuren van de dimensies niet begrijpen, blijven we in een toestand verkeren die is gebaseerd op angstvolle gedachtes en emoties, die ons vasthouden in de derde dimensie. In de vierde dimensie veranderen verleden en heden. Het verleden wordt een neutrale ervaring of een historische gebeurtenis. De pijn van gisteren heeft geen invloed op morgen. De informatie, kennis en wijsheid uit het verleden helpen ons om betere beslissingen te nemen over ons huidige en toekomstige welzijn.

Het NU is alles wat er is. Je kunt plannen maken voor de toekomst en daarbij informatie uit het verleden gebruiken, dan worden deze beslissingen keuzes, gemaakt in het huidige moment. Om de toekomst te verkrijgen die jij wenst, dienen de keuzes in het NU te worden gemaakt.

Keuze
In de vierde dimensie wordt onnodig reageren vervangen door flexibiliteit, nieuwe mogelijkheden en het maken van bewuste keuzes. Als je de keuze hebt, dan krijg je de kans om te observeren en te ervaren en kiezen zonder oordeel, goed of slecht, juist of verkeerd, of de angst om te worden gestraft. Kiezen in de vierde dimensie geeft je de ruimte om fouten te maken en deze te herstellen, zonder gevoelens van schuld en boete. Bewuste keuze schept meer mogelijkheden voor welzijn en geluk en dit in afstemming met het Hart. Het is in de vierde dimensie dat je de Eigen Kracht om te kiezen terug krijgt. Je kunt betere beslissingen maken vanuit een positie van helderheid, zekerheid en bewust zijn van je eigen aanwezigheid. Wanneer de driedimensionale begrippen van goed en slecht, juist of verkeerd wegvallen, dan begint een gevoel van grote wijsheid naar voren te komen. Keuze creëert kansen. Kansen creëren welzijn. Welzijn creëert geluk, openheid en de innerlijke glimlach in je Hart. Jouw doel en de vervulling van al jouw dromen worden bereikbaar vanuit het Hart.

Hogere Eigenschappen
Als je bewust wordt dat je “bewust” wordt in de vierde dimensie, dan krijg je toegang tot vele verheven Eigenschappen, zodat je met meer gemak en begrip kunt leven. Een van deze hogere begrippen is Paradox. Paradox, simpel gezegd, wat een moment geleden juist was hoeft in het NU niet meer juist te zijn en wat een moment geleden fout was hoeft in het NU niet meer fout te zijn.

Door de angst, de pijn en het gebrek aan vertrouwen, opgeslagen in ons onderbewustzijn koesteren we starre overtuigingen over de wereld en de mensen die erin leven. We hebben deze overtuigingen verankerd in woorden zoals ALTIJD en NOOIT. “Hij zal altijd slecht zijn. Zij zal nooit veranderen. Ik zal het ze nooit vergeven.” Wanneer de oude pijnen worden meegesleept naar de toekomst dan zijn we genegen om keer op dezelfde manier te reageren als de laatste keer en aldus herhalen we de ervaring uit het verleden.

Als we ons ervan bewust worden dat we kunnen kiezen hoe we op de wereld om ons heen reageren en we passen het idee van de Paradox toe, dan blijft het verleden het verleden en blijft de toekomst vrij voor nieuwe kansen.

Paradox maakt het mogelijk om personen of situaties uit het verleden te herkennen als zodanig, echter, in plaats van ons te laten leiden door de beperkte visies van dat verleden, kunnen we nu de persoon of situatie observeren in het huidige moment en ze laten zijn wie of wat ze zijn.

Paradox ruimt de starheid van het verleden op en maakt de weg vrij voor Toelaten.

Toelaten is een zeer krachtig Begrip. Het heeft niets te maken met zwakheid of onbekwaamheid. Eerder biedt het je de mogelijkheid om een situatie in het NU-moment te herkennen en te observeren en daardoor de kans op het gewenste resultaat te vergroten.

Wanneer je de vele tools, bekwaamheden en kansen van de vierde dimensie begint te herkennen, zal je leven veranderen. Je kunt ervoor kiezen om de oude gewoontes van reactie en beperking achter je te laten. Vertrouwen wordt een keuze. Het nutteloze ervaren van gebrek, zwakheid, angst en twijfel verdwijnt snel, eens je de structuren en van de vierde dimensie begrijpt en toepast. De betekenis van woorden zoals Paradox en Toelaten krijgt in devierde dimensie een diepere, vollere weerklank. Woorden zoals Geluk, Zekerheid, Meesterschap, Tegenwoordigheid, Bekwaamheid, Elegantie, Gezag zijn niet langer intellectuele gedachtes, maar worden belangrijke interne sensaties en gevoelens geleid door je Hart. Deze Eigenschappen kunnen alleen worden gevoeld en beleefd in het NU-moment. Wanneer je deze gevoelens her-innert en ze opnieuw tot jouw eigen-dom maakt dan ontbrandt de vlam van je Innerlijke Gids in je Hart. En wanneer andere hoger vibrerende Eigenschappen eigen worden gemaakt, gevoeld en tot uiting worden gebracht in jouw leven, dan verandert de manier waarop je jezelf ervaart. Deze woorden zijn meer dan Eigenschappen. Het zijn Levende Woorden. Het zijn energetische bouwstenen waarover wij zullen praten in een later hoofdstuk. Wanneer je begint deze woorden bij je te dragen en te ervaren, dan raken ze met elkaar verweven en vormen een perfect passend kledingstuk, waarin je met een nieuw gemak kan schitteren. Je geeft je kracht niet meer weg. Je begint het leven, zoals jij het wil ervaren, nu te kiezen en te scheppen vanuit deze hogere vibraties.

Dit is onze natuurlijke staat van zijn. Echter, “bewust” worden, het verkrijgen van een stevig gevoel van het “zelf” vergt een verschuiving in onze gewoontes en overtuigingen. Vanaf onze kindertijd zijn we in de derde dimensie langzaam steeds meer van onze eigen kracht kwijtgeraakt. Beslissingen nemen vanuit evenwichtige plekken zoals zekerheid, vertrouwen en passie werd ons niet geleerd, werd niet aangemoedigd, was niet toegelaten. In plaats daarvan werd ons geleerd de wereld om ons heen te wantrouwen en met angst en twijfel te beschouwen. Dientengevolge hebben wij niet ten volle kunnen ervaren waarom we hier op deze Aarde zijn.

 

bron:

www.MasteringAlchemy.com
© Mastering Alchemy, Jim Self, 2009

This entry was posted in Bewustwording, Dimensies and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.